صفر تا صد کشت کاهو

کاهو (Lactuca sativa) یکی از گیاهان مهم تیره مرکبان ، زیر تیره Cichorioideae و طایفه Lactuceae می باشد. کشت کاهو در شراطی مختلفی امکانپذیر است که میتوان بصورت گلخانه ای یا در فضای آزاد آن را کشت نمود. در ادامه قصد داریم از صفر تا صد کشت کاهو را خدمت شما شرح دهیم.

ادامه مطلب