آموزش کاشت و پرورش

واکاری و زمان آن

واکاری

معمولا پس از رویش بذرها یا مستقر شدن نشاها در صورتی که مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته کافی ندارد و کشت کاملا یکنواخت نیست، باید آن قسمت ها را واکاری کرد. برای این کار با کاشتن نشا و یا مقداری بذر خیسانده شده، می توان بوته های مورد نیاز را تأمین کرد. معمولا این کار در زمین های کوچک انجام می گیرد. اگر در مواقعی، در اثر پایین بودن قوه نامیه بذر، حمله آفات و سرمازدگی، قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد، لازم است که به فوریت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و یا بذر دیگر کاشته شود.

واکاری

واکاری عملی عکس تنک کردن است. کاشتن دوباره قسمت هایی از زمین را که به تعداد کافی در آن گیاه سبز نشده، واکاری گویند. عواملی که باعث سبز نشدن بذر و یا نشا می شوند به قرار زیر است:

عوامل اقلیمی:

1-  سرما و یخبندان

اگر اغلب سبزی های فصل گرم (بادمجان، کدو و گوجه فرنگی) را در اوایل بهار زودتر کشت کنید، هوای سرد و یخبندان مانع سبز شدن گیاهان می شود. کلم یکی از سبزی های فصل سرد است و سرما را تا حدودی تحمل می کند.

خرید بذر صیفی جات

برای مشاهده و خرید انواع بذر صیفیجات کلیک کنید.

2-  تگرگ

تگرگ یکی از عوامل اقلیمی سبز نشدن یا از بین رفتن گیاهان است.

3- خشکی و گرمای هوا

اثر خشکی و گرمای بیش از حد برای بسیاری از سبزی های فصل سرد مناسب نمی باشد و باعث از بین رفتن و یا زودتر به گل نشستن آنها می شود. بادمجان یکی از گیاهان فصل گرم است و گرمای هوا را تا حدودی تحمل می کند.

4- رطوبت زیاد

رطوبت زیاد باعث پوسیدن ریشه گیاه و توسعه بیماری های قارچی می شود.

5- اثر باد

خسارت باد بر محصول سیب زمینی گزارش شده است.

عوامل گیاهی:

ضعف قوه نامیه یا قدرت نامیه و زیادی آن در سبز شدن بذرها بسیار موثر است. بذرهای بعضی از گیاهان ممکن است پوک باشند و به همین دلیل بعد از استقرار در خاک یا اصلا جوانه نمی زنند یا ممکن است جوانه زده ولی سر از خاک در نیاورند.

عوامل جانوری:

جوندگان از آفات مضر محسوب می شوند برخی از پرندگان مثل کلاغ، بذرها را می خورند یا از گیاهان تغذیه می کنند. آبدزدک از ریشه و طوقه گیاه را قطع می کند و مورچه بذر ها را خورده یا جمع آوری می کنند.

عوامل خاکی:

در زمین سله بسته بذر سبز نمی شود. سله شکنی به ویژه در زمین های رسی ضروری است معمولا پیش از کشت بذر یا نشا، زمین را باید به خوبی تسطیح کنیم. در غیر این صورت، در موقع واکاری عمل تسطیح به سختی انجام می گیرد.

عوامل مكانيكی:

عوامل مکانیکی ناشی از منظم نبودن ماشین های کارنده یا ردیف کار  و نیز عدم استقرار بذر است.

راهکار: بررسی و یافتن علت سبز نشدن بذرها. برای جلوگیری از کاهش عملکرد و هدر رفتن هزینه و وقت تنظیم ماشین و یا واکاری.

زمان واکاری

همه روزه از زمین سبزی یا صیفی بازدید کرده و به محض مشاهده خالی بودن بعضی از قسمت های زمین با نشا نسبت به واکاری اقدام کنید می توانید بلافاصله بعد از سبز کردن بذرها یا اطمينان از خشك شدن نشاها در زمین اصلی نیز اقدام به واکاری کنید.

روش های واکاری

به دو صورت انجام می گیرد که در زیر به توضیح هر یک می پردازیم.

کاشت بذر در فواصل خالی بوته ها

برای کاشت مجدد بذر اقدامات زیر را انجام دهید.

قطعه زمین سبزی کاشته شده در قبل را که نیاز به واکاری دارد، انتخاب کنید.

مقدار بذر مورد نیاز برای واکاری را پیش بینی کرده و تهیه کنید.

بذرهای را در لای پارچه با کیسه مرطوب قرار دهید تا جوانه بزنند.

بذرهای جوانه زده را با احتیاط به وسیله شفره یا بیلچه در محل های خالی بکارید.

بلافاصله زمین واکاری شده را آبیاری کنید.

کاشت نشا در قسمت های خالی زمین

قطعه زمینی را که قبلا نشاکاری کرده بودید و نیاز به واکاری دارد، انتخاب کنید.

قطعه زمین فوق را برای عملیات واکاری آبیاری کنید (جوی ها را از محل داغ آب پر کنید).

نشا مورد نیاز را تهیه کنید.

زمین خزانه را از هر جهت برای انجام عملیات انتقال مهیا کنید.

نشاهای خوب و سالم را بعد از فراهم شدن شرایط انتقال از خزانه به زمین اصلی انتقال دهید و بکارید.

در صورت سبز نشدن اکثر بذر یا نشاها،کاشت مجدد در کل زمین لازم است.

نوشته های مشابه