مقالات تخصصی

مگس جالیز

مگس جالیز

معرفی آفت مگس جالیز

گونه های مختلفی از مگس جالیز در کشورهای مختلف جهان شناسایی و گزارش شده است که از میان آنها تنها یک گونه با نام علمی Dacus Ciliatus در پی بررسی های بعمل آمده در سالهای اخیر در استانهای تهران، سمنان، خراسان، فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان شناسایی شده است و احتمال می رود در سایر استانهای کشور که مورد کشت گیاهان جالیزی قرار می گیرند نیز همین گونه انتشار داشته باشد. این گونه در کشورهای هند، پاکستان و عربستان نیز گزارش شده است.  

گیاهان میزبان آفت

 طالبی، خیار سبز، گرمک، کدو مسمایی، هندوانه و خربزه از گیاهان میزان این آفت هستند. ضمناً این آفت در برخی از مناطق کشور بر روی میوه علف هرز معروف به هندوانه ابوجهل نیز دیده شده است. در بررسی های بعمل آمده، هندوانه در بین محصولات جالیزی نسبت به این آفت نسبتاً مقاوم تر است و کمترین میزان آلودگی را به مگس جالیز نشان می دهد.

مشخصات ظاهری و مراحل رشدی آفت

مگس جالیز همانند سایر مگسها از راسته دوبالان بوده وهمانند سایر دوبالان دارای چهار مرحله رشدی تخم، لارو، شفیره وحشره بالغ می باشد.

الف- مرحله تخم: تخمهای این آفت سفید رنگ بوده وبه شکل دانه برنج است. طول آنها از ۱تا ۱/۱ میلیمتر می باشد.

ب- مرحله لارو: لاروهای مگس جالیز بلافاصله پس از خروج از تخم، یک میلیمتر طول دارند و بی رنگ و شفاف هستند. این لاروها همانند لارو سایر مگس ها پا ندارند.لاروها در آخرین مرحله رشدی خود حداکثر به ۱۲ میلی متر می رسد.

ج-مرحله شفیرگی: لاروها پس از آخرین مرحله رشدی خود،از میوه ها بیرون آمده و بسته به نوع خاک در عمق ۳تا ۱۰ سانتی متری خاک تبدیل به شفیره می شوند. شفیره های مگس جالیز به طول ۵ تا ۶ میلی متر و عرض ۳ تا ۵/۳میلی متر می باشد.شفیره ها بیضی شکل بوده وبندهایی در روی آن دیده می شود. رنگ شفیره ها زرد کهربایی است که ممکن است در زمان نزدیک به خروج حشره های کامل از آنها تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای روشن تبدیل شوند. 

د-مرحله حشره کامل: این آفت همانند بسیاری از حشره های دیگر دارای نر و ماده می باشد. در حشره های بالغ مگس های ماده، در انتهای شکم یک تخم ریز لوله ای شکل دیده می شود که مگس های نر فاقد آن هستند. مگس های ماده بزرگتر از مگس های نر هستند. طول مگس های ماده از ۵/۶ تا ۵/۸ و طول مگس های نر از ۵/۵ تا ۷ میلی متر متغیر است.

زیست شناسی آفت

آفت مگس جالیز در مناطقی که دارای زمستانهای سرد می باشد از اواخر مهر ماه به صورت شفیره در خاک بسر برده و بدین ترتیب ماه های باقیمانده پاییز وسرتاسر زمستان را در داخل خاک به صورت شفیره غیر فعال به سر می برد. در بهار حشره های کامل از خاک خارج شده و بین حشره های نر و ماده جفت گیری صورت می گیرد. تخم گذاری آفت به صورت دسته جمعی در زیر پوست میوه های جوان و حد اکثر در عمق ۵ میلیمتری صورت می گیرد. طول دوره تخم ۳ تا ۴ روز می باشد. هر مگس حداقل ۳ وحداکثر ۵۱ تخم وبه طور متوسط بین ۱۵ تا ۱۸ تخم در داخل هر سوراخ رهاسازی می کند.

لارو های آفت بعد از تغذیه از گوشت میوه، پس از ۴ تا ۶ روز به حد اکثر رشد خود رسیده، از میوه خارج شده و در داخل خاک تبدیل به شفیره می شوند.
طول دوره شفیر گی در حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد ۸ تا ۱۰ روز می باشد. پس از آن حشره های کامل از خاک خارج شده ، در هوا به پرواز در آمده و جفت گیری می کنند. حشره های کامل ماده دو روز پس از جفت گیری اقدام به تخم ریزی در زیر سطح پوست میوه می کند. در شرایط طبیعی طول دوره یک نسل آفت بین ۸ تا ۲۲ روز طول می کشد. در مناطقی که درجه حرارت روزانه پایین باشد، طول دوره یک نسل طولانی تر خواهد بود.  آفت مگس جالیز فاقد دوره استراحت اجباری در زمستان می باشد، در صورت مساعد بودن هوا در طول زمستان در سر تا سر زمستان فعال است.

راه های مبارزه با آفت مگس جالیز

مبارزه فیزیکی: یکی از روشهای متداول در مبارزه با مگس جالیز جمع آوری روزانه میوه های آلوده به آفت یا انهدام یا دفن کردن آنها در عمق خاک است، بدین ترتیب لاروهای آفت که در داخل میوه های آلوده وجود دارند، پس از شفیره شدن درعمق خاک تبدیل به حشره های کامل شده و این حشرات قادر به خروج از خاک نخواهند بود.

 مبارزه زراعی: اجرای شخم و دیسک بلافاصله پس از برداشت محصول، خصوصاً در مناطقی که دارای زمستانهای سرد می باشند برای از بین بردن حالت زمستان گذرانی آفت بسیار موثر است.این کار از انبوهی جمعیت آفت در بهار سال بعد به میزان قابل ملاحظه ای خواهد کاست.

 شکار مگس با طعمه مسموم: با نصب تشت هایی در مزرعه که حاوی محلول قندی همراه با درصدی حشره کش باشد، می توان مگس جالیز را به دام انداخت. برای این منظور، از محلول ۱۰% تفاله چغندر قند همراه با یک حشره کش فسفره نظیر اتیون یا فوزالون به میزان ۵/۱ در هزار محلولی تهیه کرده و در تشت ها می ریزیم . برای هر ۵۰۰ متر مربع می توان یک تشت اختصاص داد.

 مبارزه شیمیایی: برای این منظوردر زمانی که اکثریت و یا بیش از ۵۰% میوه ها به اندازه یک فندق یا هسته خرما شده اند، علیه حشره های کامل آفت اقدام به سمپاشی با یکی از سموم حشره کش فسفره کم دوام مانند دی متوات به میزان ۲ لیتر در هکتار از فرمولاسیون مربوطه می کنیم.

 مبارزه بیولوژیک: در ایالات متحده امریکا بر روی گونه های مختلف مگس جالیز چندین گونه زنبور انگل کرم مگس جالیز شناسایی شده و در مبارزه علیه آفت مزبور به کار گرفته می شوند.

نوشته های مشابه