عمومی

سبزیکاری و اصول تولید سبزیجات سالم

سبزیکاری

بر اساس آمارهای جهانی، میانگین خسارت ناشی از آفات و بیماری ها و علف های هرز به محصولات کشاورزی بین 35 تا 40 درصد است. بنابراین مبارزه با آفات و بیماری امری اجتناب ناپذیر می باشد. طبق اعلام آمار رسمی، 30 درصد حشره کش ها، 60 درصد علف کش ها و 90 درصد قارچ کش ها سرطان زا هستند و این تنها یکی از اثرات جانبی منفی استفاده از این مواد است. کاربرد بی رویه سموم در سبزیکاری به دلیل استفاده از تقویم سلیقه ای تعداد و زمان سمپاشی و نداشتن اطلاعات کافی از دوره کارنس سموم (زمان باقیماندن سم در اندام گیاهی مورد نظر) باعث می شود بسیاری از مواد سمی در میوه ها و اندام های خوراکی سبزی ها و صیفی جات باقی بماند که به مصرف انسان ها می رسند.

سبزیکاری

سبزیجات ارگانیک و سالم

پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی

1-تهیه بذور و نشاهای سالم از فروشگاه های معتبر

2-انجام عملیات شخم پاییزه که در اثر شخم پاییزه لارو حشرات از اعماق زمین خارج شده و در معرض سرما و یخبندان از بین می روند.

3-ضد عفونی بذور و نشاها قبل از کاشت

4-انتخاب تراکم کشت مناسب ( تراکم بیش از حد و عدم چرخش هوا موجب تشدید آفات و بیماری ها می شود).

5-آبیاری منظم داشته باشید و از بروز تنش خشکی یا آبیاری بیش از نیاز پرهیز کنید. (در صورت امکان آبیاری اوایل صبح انجام گیرد)

6-تعادل را در مصرف کو دهای شیمیایی رعایت کنید.

7-در صورت نیاز به مصرف کود دامی از کود دامی پوسیده استفاده کنید.

8-ابزار و ادوات مورد استفاده را به دقت ضدعفونی نمایید.

9-سمپاشی آخرین راه حل برای مبارزه با آفات و بیماری ها است نه اولین راه حل

مصرف کود در سبزیکاری

نیاز کودی باید بر اساس نتایج آزمون خاک توصیه و مصرف شوند.

1-کودهای فسفاته (سوپرفسفات) و پتاسه (سولفات پتاسیم) در زمان خاکورزی اولیه و قبل از کشت به خاک افزوده شود.

2-استفاده از کودهای گوگردی و کودهای زیستی (کودهای زیستی مواد نگهدارنده میکرو ارگانیسم های سودمند خاک هستند).

کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها

1-پیشگیری و مبارزه زراعی: تناوب زراعی، تهیه زمین و شخم عمیق، استفاده از کود دامی کاملا پوسیده، استفاده از بذور عاری از آلودگی، تمیز نمودن ماشین آلات و ادوات کشاورزی قبل از ورود به مزرعه.

2-مبارزه مکانیکی: وجین دستی

3-مبارزه شیمیایی: (قبل از رویش، پس از رویش)

4-استفاده از کارت زرد، تله نوری، سموم بیولوژیک، دشمنان طبیعی آفات، کشت گیاهان دورکننده برای مبارزه با آفات و بیماری ها.

کنترل شیمیایی علف های هرز در سبزیکاری ها

1-تریفلورالین (ترفلان) 2 الی 2/5 لیتر در هکتار : برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ در سبزیکاری ها قبل از کاشت

2-آیوکسینیل (توتریل) 2 الی 3 لیتر در هکتار: جهت مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع پیاز سیر و تره

3-اکسی فلورفن 2 لیتر در هکتار: برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ

4-فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت(بتانال پروگروس) 3 لیتر در هکتار: برای میارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ چغندر

5-پندی متالین 3 لیتر در هکتار برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ در سبزیکاری ها که معمولا به صورت پیش کاشت یا پیش رویش آمیخته با خاک مصرف می شود.

آفات مهم مزارع سبزی

کنه های گیاهی

کنترل کنه:

1-ترکیب پالیزین + سیترال به نسبت 2/5 + 1/5

2-اوبرون( 400 سی سی در هکتار) با کارنس 3 روز

3-بایو مایت ( 2 در هزار) کارنس 1 روز

4-سیلیکات پتاسیم

سبزیکاری

آفت کنه از نمایی نزدیک

شته ها

کنترل شته:

1-ترکیب پالیزین ( 2 – 1/5 در هزار )کارنس ندارد.

2-ترکیب آزادیراختین ( 1/5- 1 لیتر در هکتار) کارنس 1 روز

3-پروتئوس (2 لیتر در هکتار ) کارنس 3 روز

4-فلو نیکامید (0/2 لیتردر هزار) کارنس 1 روز

5-دیکلروس ( 2 – 1/5 در هزار) کارنس 3 روز

سبزیکاری

آفت شته در حال مکیدن شیره گیاه

آفت کک چغندر

کنترل کک:

1-شخم عمیق پاییزه

2-حذف علف های هرز

3-آبیاری منظم و تقویت گیاه

4-مموری ( 0/25 لیتر در هکتار ) کارنس 3 روز

آفت مگس سفید

کنترل مگس سفید:

ترکیب پالیزین + سیترال به ترتیب به نسبت 2/5+ 1/5 در هزار، کارنس ندارد.

سبزیکاری

تصویر آفت مگس سفید در سطح زیرین برگ

گردآوری: حاتمی

نوشته های مشابه