مقالات تخصصی

آفات ماش

آفات ماش

ماش گیاهی بومی هندوستان است امادر نقاط دیگر جهان مانند ایران نیز کشت می‌شود. علف های هز، آفات و بیماریهای مختلف سبب کاهش عملکرد این گیاه می شوند که در زیر به شرح مهمترین آفات ماش می پردازیم.

علف های هرز غالب مزارع ماش

تاج خروس خزنده، پیچک صحرایی، اوبار سلام، قیاق، آفتاب پرست و خرفه از مهمترین علف های هرز ماش می باشند.

کنترل علف های هرز

رقابت ماش با علف های هرز در اوائل دوره رویش ضعیف است. علف های هرز ماش همان علف های هرز تابستانه بوده که در صورت کاربرد ترفلان به میزان ۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و بلافاصله مخلوط کردن آن با خاک نتیجه مطلوبی دارد. ترفلان قادر به کنترل باریک برگها بوده ولی علف های هرز پهن برگ را به خوبی کنترل نمی کند، بنابراین استفاده از گاو آهن در هنگام تهیه زمین باعث کنترل مؤثر علف های هرز شده و همچنین استفاده از ردیف های کاشت نزدیک به هم در کنترل علف های هرز مؤثر است. علف کش بعد از کاشت تاکنون شناسایی و معرفی نشده است ولی در صورتی که زمین آلوده به علف های هرز باشد می توان به جای استفاده از عرض پشته های کاشت توصیه شده، عرض پشته های کاشت را ۶۰ سانتیمتر در نظر گرفت تا در اوائل رشد بتوان علف های هرز را با کولتیواتور از بین برد.

ماش

برای مطالعه مقاله ماش و آشنایی با روش کشت آن کلیک کنید.

آفات مهم ماش

مهمترین آفات ماش از خانواده Bruchidae می باشد.

١- سوسک های خانواده Bruchidae

الف: سوسک نخود فرنگی ( Bruchus pisorum) و سوسک باقلا (Bruchut srufimanus)

ب: سوسک چینی حبوبات ( Callosobruch aschinensis)

ب: سوسک چینی حبوبات ( Callosobrucell uschinensis)

ج: سوسک چهار نقطه ای حبوبات ( Callosobruchutt smaculatus)

٢- کارادرینا ( Spodopter aexigta) و پرودنيا ( Spodoptera littoralis)

3- شته ها

بیماری های مهم ماش

بیماری مهمی در خوزستان در زراعت ماش مشاهده نشده است. گاهی بوته میری دیده می شود که عامل آن قارچهای Sclerotinm Rhizoctonia و Fusarium هستند.

مبارزه و کنترل آفات ماش

– با ضد عفونی بذر توسط قارچ کش کاپتان یا تیرام استفاده از سموم دی تیوکاربامات با قارچ کش های سیستمیک دیگر به محض مشاهده علائم بیماری.

برداشت ماش

برداشت دانه با درصد شکستگی کمتر یکی از اهداف مهم است. بنابراین، برداشت ماش در مزارع کوچک غالبا توسط کارگران و با دست انجام می شود و برای برداشت محصول در مزارع وسيع استفاده از کمباین در صورت تنظیم دقیق آن و پذیرش ۱۰ تا ۱۵ درصد شکستگی دانه ها، امکان پذیر است. چون ماش گیاهی رشد نامحدود است، در هنگام برداشت اندام های آن کاملا خشک نشده و این امر عملیات برداشت را با مشکل مواجه خواهد کرد، بنابراین برای خشک کردن اندام های سبز گیاه از مواد شیمیایی نظیر پاراکوات به میزان ۲ لیتر در هکتار استفاده می شود.

انبار مناسب نگه داری بذر

نگه داری بذر در انبار را باید از مزرعه آغاز کنیم. انتخاب بذر عاری از آفات و بیماری های بذر زاد برای کاشت، رعایت توصیه های زراعی در مرحله داشت گیاه زراعی و جلوگیری از آلودگی گیاه و محصول زراعی به انواع آفات و بیماری ها و در مرحله برداشت نیز باید رطوبت بذر مناسب بوده و پس از برداشت عملیات بوجاری برای حذف بذور شکسته و مستعد آلودگی به آفات و بیماری ها انجام شود. کنترل انبار نگهداری بذر از دیگر موارد قابل توجه برای حفظ بذر است به طوری که برای جلوگیری از آلودگی انبار نیاید هیچ گونه شکافی در در و دیوار و کف انبار باشد و در و پنجره ها با توری مسدود و حتی ورود و خروج بذر و افراد نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از ورود آلودگی به انبار جلوگیری شود. هر چه رطوبت انبار و درجه حرارت آن کمتر باشد، مدت زمان نگه داری بذر در انبار بیشتر خواهد بود. برای نگه داری بذر در انبار به مدت یک ساله باید دمای انبار ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۱۱ درصد باشد. برای نگهداری طولانی تر بذر در انبار، درجه حرارت انبار زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بذر باید ۸ تا ۹ درصد باشد. بذور باید در کیسه های کنفی نگه داری شده و از گذاشتن کیسه های بذر به طور مستقیم روی زمین جلوگیری شود

آفات انباری

حشرات خانواده Bruchidae:

گونه های موجود در این تیره، بیشترین آفات حبوبات در انبار و مزرعه هستند. حشراتی که لارو آنها فقط از دانه های خشک تغذیه می کنند و جزء آفات انباری محسوب می شوند و چند نسل در سال دارند مثل:

– سوسک لوبیا – سوسک چینی حبوبات

– سوسک چهار نقطه ای حبوبات

حشراتی که از دانه آب دار در مزرعه تغذیه می کنند و یک نسل در سال دارند مثل:

– سوسک نخود فرنگی

– سوسک با قلا

– سوسک عدس

مبارزه با آفات انباری

 قبل از انبار: ضد عفونی انبار باسم مالاتیون به نسبت ۲ گرم ماده خالص در هر متر مربع و ۱۵ روز بعد اقدام به انبار بذر شود.

بعد از انبار بذر: در صورت مشاهده آفات انباری، می توان از گاز متيل بروماید به میزان ۳۲ گرم در متر مکعب استفاده کرد با استفاده از فستو کسینو فسفید آلومینیم به میزان ۵-۳ قرص ۳ گرمی برای هر تن دانه .

نوشته های مشابه