متفرقه

کاشت تا برداشت انواع کدوئیان

کاشت کدو

در مقاله قبل به معرفی خانواده کدوئیان پرداختیم در این مقاله به شرایط مطلوب, روش کاشت کدو ئیان می پردازیم. دمای خاک برای جوانه زنی بذر کدوئیان باید بالاتر از ۱۵ درجه سانتی گراد باشد و در دمای ۳۵-۳۰ درجه سانتی گراد ، جوانه زنی در طی یک هفته صورت می گیرد . بیشتر رقم های جنس Cucurbita برای رشد در دماهای ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد سازگار شده اند و بیشتر آنها در دماهای پایین تر رشد ضعیفی دارند و در اثر یخبندان از بین می روند . معمولا” گیاهان در نواحی مرطوب گرمسیری رشد نمی کنند . اگر چه شکل های خاصی از کدو حلوایی برای این مناطق سازگار شده اند.
بذر کدو زمستانه

خاک و نیاز آبی کدو

برای کاشت کدو خاک های حاصلخیز با PH در محدوده ۵/۷-۵/۶ برای رشد و تولید محصول مطلوب هستند . سطح برگ بزرگ بسیاری از گونه های Cucurbita دارای تبخیر و تعرق زیاد هستند ، اما بسیاری از رقم ها به علت سیستم ریشه نسبتا” عمیق تا عمیق تحمل خوبی به خشکی دارند . خاک هایی با ظرفیت نگهداری آب زیاد برای کاشت کدو مناسب هستند . کدو مسمایی به علت سیستم ریشه ای با گسترش کمتر ، بیشتر توسط تنش رطوبت صدمه می بیند . به طور کلی ، گیاهان جنس Cucurbita با رشد زیاد در حدود ۹۰۰۰-۵۰۰۰ متر مکعب آب در هکتار در یک فصل رشد مصرف می کنند
کشت بذر کدو

تغذیه کدوئیان و نحوه کوددهی

میزان کود توصیه شده ۲۵-۲۰ تن کود دامی در هکتار (۱۵) ، ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن ، ۱۰۰ کیلو گرم فسفر و ۵۰ کیلو گرم پتاسیم در هکتار می باشد.

ازدیاد کدوئیان

روش کاشت کدو به صورت کپه ای است و در هر چاله کاشت ۲ بذر کدو کاشته می شود . میزان بذر مصرفی ۸-۶ کیلو گرم در هکتار است. میتوان برای جلوگیری از هدر دادن بذر اقدام به کشت در سینی نشا کرد و سپس به محل اصلی منتقل گردد.  فاصله بین ردیف ها ۳-۵/۲ متر و فاصله بین بوته ها ۱۵۰-۵۰ سانتی متر متغیر است . بذر کدو در عمق ۲ سانتی متری خاک های عمیق و در عمق ۵ سانتی متری خاک های شنی کاشته می شوند . در برخی مناطق گرمسیری گاهی گیاهان با قلمه ازدیاد می شوند .
نشا کدو

برداشت کدو

اکثر گونه ها بسته به رقم ۱۵۰-۸۰ روز بعد از کاشت ، برداشت می شوند . کدو تنبل و حلوایی در مرحله رسیدگی کامل ، که درخشندگی پوست از بین می رود و نزدیک ترین پیچک به میوه از یبن می رود ، برداشت می شوند .کدو مسمایی در حالت نارس و معمولا” ۵۰-۴۰ روز بعد از کاشت ، بلافاصله بعد از افتادن گل برداشت ، می شود . برداشت هر ۳-۲ روز یک بار صورت می گیرد . گاهی کدو مسمایی در مراحل اولیه نمو ، درست چند روز بعد از شکوفایی و با کاسه گل چسبیده برداشت می شود. میوه های در حال نمو از رشد گل های ماده بعدی جلوگیری می کنند . اغلب به منظور فراهم کردن شرایط رشد مطلوب میوه های اولیه ، میوه هایی که بعدا تشکیل می شوند ، حذف می گردند .

اساسا” همه گونه های Cucurbita  با دست برداشت می شوند . به استثنای کدو مسمایی ، سخت شدن پوست ، که گاهی با پیری بوته همراه است ، شاخص رسیدگی کدوها می باشد . در زمان برداشت ، میوه با دقت و با استفاده از یک کارد تیز از بوته جدا می شود تا صدمه به بوته به حداقل برسد . برداشت کدو مسمایی با میان گره های کوتاه بسیار سخت تر از سایر کدوها می باشد .

برداشت کدو

انبار مانی کدوئیان

کدو مسمایی دارای عمر انباری کوتاه تری نسبت به کدو حلوایی و کدو تنبل می باشد . اگر چه کدو تنبل و حلوایی پوست نسبتا” سختی دارند ، اما در اثر حمل و نقل نامناسب صدمه می بینند . از قرار دادن کدو در آفتاب شدید یا یخبندان باید خودداری شود . در صورتی که در میوه زخمی ایجاد شود با قرار دادن آن در دمای ۳۰-۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد به مدت ۱۰ روز زخم ها ترمیم می شوند . بعد از التیام دادن زخم ، انبار کردن در دمای ۱۰-۱۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۰-۵۵ درصد صورت می گیرد . در این شرایط میوه می تواند به مدت ۶-۱ ماه نگهداری شود . از طرف  دیگر کیفیت میوه کدو مسمایی در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد و رطوبت بالا به مدت ۱۰-۷ روز حفظ می شود . دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد ، حتی به مدت چند روز ، باعث سرما زدگی می شود .

بسته بندی کدو

میوه های رسیده کدو برگ انجیری عمر انباری طولانی دارند و بدون سردخانه به مدت یک سال قابل نگهداری هستند

بیماری فیزیولوژیک کدوئیان

تشکیل گل ماده قبل از موعد (Precocious female flowering)

در کدو مسمایی هوای خنک از تشکیل گل های نر بیشتر از گل های ماده جلوگیری می کند . در نتیجه گل های ماده زودتر تشکیل می شوند ، اما تشکیل میوه به علت کمی دانه گرده صورت نمی گیرد . مصرف GA4+7 در زمانی که جوانه های گل قابل مشاهده می شوند ، می تواند باعث تسریع در تشکیل گل های نر شود .

تلخ شدن میوه کدو مسمایی

تلخی متوسط کوکوربیتاسین که از گروه تتراسیکلیک تری ترپن ها است ، ایجاد می شود . این ترکیبات در همه قسمت های گیاه وجود دارند ، اگر چه غلظت آن در ریشه ها حداکثر است . ممکن است گیاهان دارای میوه تلخ ، اما برگ و لپه غیر تلخ باشند . غلظت کوکوربیتاسین در ناحیه جفت میوه خیلی بیشتر از پریکارپ یا پوست می باشد . علت آن احتمالا” تلاقی کدو مسمایی با رقمهای وحشی دارای میوه تلخ و یا جهش می باشد.

علت زرد شدن و ریزش میوه کدوئیان در در این مقاله بخوانید.

 در فروشگاه فردین کشت بذر انواع کدو مسمایی, کدو دلمه و حلوایی موجود است که با تهیه بذرهای خاص و کمیاب میتوانید اقدام به کاشت کدو نمایید.

نوشته های مشابه