مقالات تخصصی

اکتینومیست ها و نقش آنها در کشاورزی

اکتینومیست ها

میکروارگانیسم ها کوچکترین موجودات هستند و بسیار فراوان و متنوع اند. این میکروب ها شامل باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها، مخمرها و اکتینومیست ها هستند و بیشتر آنها می توانند ترکیبات آلی را تجزیه کرده و به مواد مغذی مفید تبدیل کنند. این مواد مغذی توسط گیاهان جذب می شوند. دو گروه مهم از میکروب ها در خاک های کشاورزی یافت می شوند که شامل باکتری و قارچ هستند.

اکتینومیست چیست؟

اکتینومیست‌ ها باکتری های طبیعی هستند که در خاک یافت می شوند. اکثر این باکتری‌ها در مراحل کمپوست‌سازی رشد می‌کنند، اما برخی از آن‌ها فقط در برابر حرارت مقاوم هستند و در اطراف لبه‌های خنک‌تر توده کمپوست کمین می‌کنند. این باکتری ها فاقد هسته هستند اما رشته های چند سلولی را درست مانند قارچ ها ایجاد می کنند. ظاهر رشته ها امتیازی برای تجزیه بهتر کمپوست است.

اکتینومیست ‌ها گروهی از باکتری ها با محتوای گوانین- سیتوزین بالا در DNA ژنومی خود هستند و برخی از آنها رشته ای با میسلیوم واقعی دارند. آنها به طور گسترده در زیستگاه های مختلف از جمله محیط های خاکی، جایی که در تجزیه مواد آلی مرده و تثبیت نیتروژن درگیر هستند (حدود 15٪ تثبیت نیتروژن توسط اکتینومیست ها انجام می شود) و در محلول شدن فسفات ها نقش دارند.

در میان جوامع باکتریایی، اکتینومیست‌ها به آرامی رشد می کنند و از باقی مانده های آلی استفاده می کنند. این اکتینومیست‌ها همچنین می توانند ترکیبات مقاوم را تجزیه کنند و رنگدانه های سیاه تیره تا قهوه ای تولید کنند که به رنگ تیره هوموس خاک کمک می کند.

اکتینومیست ها

تهیه کمپوست ارگانیک در خانه را می توانید با کلیک روی لینک در مقالات فردین کشت مطالعه کنید.

نقش اکتینومیست‌ها

اکتینومیست ها موجودات هتروتروف هستند و عمدتا برای کربن و انرژی مورد نیاز به مواد آلی وابسته هستند. ارتباط همزیستی این میکروب‌ها با گیاهان غیر لگومینه می‌تواند نیتروژن خاک را تثبیت کند، که هم برای گیاه میزبان و هم برای سایر گیاهان اطراف در دسترس است و می‌تواند به پیشرفت جنگل‌داری کمک کند.

اکثر اکتینومیست‌ها برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند، که چرخاندن و هوادهی منظم کمپوست به رشد و تکثیر آنها و در نتیجه تجزیه کمپوست کمک می کند. اکتینومیست ها نسبت به باکتری ها و قارچ ها کندتر رشد می کنند و دیرتر در فرآیند کمپوست ظاهر می شوند. آنها به رنگ قهوه ای غنی کمپوست نهایی کمک می کنند و بوی مشخص “چوبی” را به یک توده کمپوست سالم می دهند.

اکتینومیست‌ ها در کمپوست کود نیز به طور طبیعی وجود دارند و به هضم پروتئین ها و چربی ها، اسیدهای آلی و سایر موادی که قارچ ها در شرایط مرطوب قادر به آن نیستند کمک می کنند. شما می توانید تفاوت را با جستجوی رشته های  اکتینومیست ها در مقابل توده های خاکستری تا سفید ایجاد شده توسط کلونی های قارچ تشخیص دهید.

گزارش های قبلی نقش مهم اکتینومیست را در حل شدن فسفات نشان داده اند. در واقع آنها هیدروژن فسفات نامحلول را به فسفات محلول تبدیل می کنند. اکتینومیست ها را می توان به طور موثر در تهیه کودهای فسفاته با کاهش هزینه استفاده کرد و این میکروب ها کودهای فسفاته نامحلول را حل کرده و حاصلخیزی خاک را افزایش می دهند.

اکتینومیست ‌ها برای تولید انواع آنتی بیوتیک ها، عوامل کنترل زیستی و مواد شیمیایی محرک رشد گیاه شناخته شده اند. علاوه بر این، گزارش شده است که اکتینومیست‌ها رشد گیاه را با روش‌های غیرمستقیم و یا مستقیم تقویت می‌کنند. حالت غیر مستقیم شامل سرکوب رشد ارگانیسم های بیماری زا توسط اکتینومیست هاست. به عنوان مثال، اکتینومیست‌ها رشد پاتوژن های قارچی Pythium ultimum و Erwinia carotovora را سرکوب می کنند.

اکتینومیست ها

اکتینومیست‌ها با دفع ترکیبات محرک رشد گیاه، مواد مغذی معدنی یا افزایش رشد میکروارگانیسم های مفید، مستقیما بر رشد گیاه تأثیر می گذارند. استرپتومایس ها از ریزوسفر نخود، سیدروفور، ایندول استیک اسید (IAA)، آنزیم های لیتیک و سلولاز تولید می کنند و با افزایش تعداد گره ها و رشد نخود ارتباط دارند.

فواید استفاده از کمپوست در خاک چیست؟

کمک به تکثیر اکتینومیست‌ ها

رشته‌های سفید را در سطل‌های کمپوست تشکیل می شوند، بخش بزرگی از فرآیند تجزیه را بر عهده دارند. به همین دلیل، فراهم کردن محیطی که به رشد باکتری کمک می کند، مهم است. خاک نسبتا مرطوب که اسیدیته کمی دارد از تکثیر باکتری های بیشتر حمایت می کند. همچنین باید از به وجود آمدن شرایط pH پایین و همچنین خاک غرقابی جلوگیری کنید.

اکتینومیست ها به یک منبع ثابت از مواد آلی  نیاز دارند که از آن تغذیه کنند، زیرا آنها راهی برای ایجاد منبع غذایی خود ندارند. توده های کمپوست با هوادهی خوب رشد اکتینومیست ها را افزایش می دهند. در یک توده کمپوست خوب، تعداد زیادی از  باکتری‌ها، قارچ‌ها و اکتینومیست‌‌ها وجود دارد که هر کدام تخصص خاص خود را انجام می‌دهند که منجر به تشکیل کمپوست تیره و خاکی می‌شود.

اکتینومیست ها

استفاده از اکتینومیست ها برای بهبود حاصلخیزی خاک و تولید گیاه به دلیل اثربخشی، سازگاری با محیط زیست و هزینه تولید پایین، یک استراتژی جذاب برای توسعه سیستم های کشاورزی پایدار است.

چرا مایکوریزا در کشاورزی مهم است؟ این مطلب جذاب را می توانید در مقالات فردین کشت مطالعه کنید.