پرورش فلفل دلمه رنگی

کشت بذر فلفل دلمه رنگی یکی از محصولات محبوب گلخانه ای یکی از کشتهای درامدزا در کشت های گلخانه ای است که در شرایط گلخانه ای می تواند به خوبی رشد کند. فلفل هایی که رشد آهسته ای دارند میوه بیشتری نسبت به دیگر محصولات گلخانه ای مانند گوجه، خیار و بادمجان و … دارند.

ادامه مطلب