آموزش کاشت و پرورش

کودهای شیمیایی در خیار گلخانه ای

کودهای شیمیایی خیار گلخانه ای

هر روز با توجه به افزايش روزافزون جمعيت جهان، نيازمردم به ميوه ها و سبزي ها، گسترده تر مي شود. ميوه و سبزي، بخش مهمي از رژيم غذايي انسان را تشكيل مي دهد، در اين ميان خيار سبز، از گياهان مهم جاليزي است كه نقش مهمي در جيره غذايي انسان ها دارد. از نظر اقتصادي، در بين سبزي هاي مهم، خيار، مقام چهارم را بعد از بادمجان، كلم و پياز داراست. بنابراین نیار به تولید در خارج از فصل و در گلخانه بیش از پیش وجود دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با انواع کودهای شیمیایی مورد استفاده در خیار گلخانه ای آشنا کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

انواع کودهای شیمیایی مورد استفاده در خیار گلخانه ای

كودهای فسفاته مورد استفاده در كود آبياری

كودهاي فسفاته، بايد كاملا محلول باشند. نمك هاي پتاسه، آمونيومي و اسيد فسفريك از انواع آنها هستند. اوره فسفات، اسيد فسفريك صنعتي و تركيبات محلول پلي فسفات، از مهم ترين آنها مونوآمونيوم فسفات و مونوپتاسيم فسفات هستند كه به دليل حل شدگي بالا، در گلخانه در كود آبياري استفاده مي شوند. معمولا در گلخانه كم تر از كودهاي گرانوله استفاده مي شود؛ چون استفاده از كودهايي كه در آب راحت تر حل مي شوند بهتر است. كودهاي فسفاته در خيار موجب افزايش سطح ريشه و گل دهي زودهنگام مي شوند.

مصرف زياد كودهاي فسفاته باعث گلدهي بيش از اندازه در بوته خيار مي شود كه بعدا موجب ريزش شديد ميوه مي شود.

تناسب بين سه عنصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم، در تنظيم رشد رويشي و زايشي بوته خيار بسيار مهم است.

پتاسيم موجب رشد رويشي، افزايش سطح برگ و درشت شدن ميوه مي شود. افزايش بيش از اندازه پتاسيم در خاك، باعث كمبود كلسيم و منيزيم مي شود. بخصوص در كشت هيدروپونيك، نسبت بين كلسيم و پتاسيم بسيار مهم است.

كودهای پتاسيمی مورد استفاده در كود آبياری

چهار نوع كود پتاسيمي وجود دارد كه در كودآبياري، مصرف عمده دارند و شامل كود كلريد پتاسيم ( KCl ) يا موريات پتاسيم ( MOP )، سولفات پتاسيم SOP) )، مونو پتاسيم فسفات ( MKP ) و نيترات پتاسيم ( NOP ) مي شود. كود سولفات پتاسيم در شرايط بسيار شور مورد استفاده قرار مي گيرد. كود سولفات پتاسيم در آب هاي با كيفيت مناسب و درصد پايين كلسيم كاربرد بهتري دارد.

مونوپتاسيم فسفات، به عنوان يكي از منابع پتاسيم و فسفر است و بيشتر به عنوان كود فسفره شناخته شده است تا كود پتاسه. ميزان فسفر مورد نياز گياه یک دهم ميزان پتاسيم مورد نياز آن است.

كود كلريد پتاسيم بسيار محلول در آب است و با ساير كودهاي نيتروژنه به راحتي مخلوط مي شود. مصرف اين كود به دليل داشتن كلر، براي اراضي شور محدود است.

نيترات پتاسيم، كود محلول در آب بوده و داراي دو عنصر مغذي نيتروژن و پتاسيم است. در دماي بالاي 20 درجه، كاملا در آب حل مي شود. در هواي سرد، اين كود در مخزن رسوب مي كند.

خیار

بذر خیار بوته ای هیبرید آریا آمریکایی، برای خرید کلیک کنید.

 كودهای كلسيمی و منيزيمی مورد استفاده در كود آبياری

هرچند آب آبياري و خاك داراي مقادير زيادي از كلسيم و منيزيم هستند، به دليل نياز بالاي خيار گلخانه اي به كوددهي كلسيم و منيزيم احتياج دارد. خيار جز گياهان منيزيم دوست است.کود كلسيمي محلول در آب، نيترات كلسيم است كه فراوان مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تأمين منيزيم، از سولفات منيزيم وگاهي از نيترات منيزيم نيز استفاده مي شود.

كودهای محلول در آب

اغلب برنامه هاي كودي گلخانه، بر پايه كودهاي محلول در آب است تا بيش ترين عناصر مورد نياز گياه تأمين شود. برنامه كوددهي بر پايه مقدار عناصر در آب آبياري، بستر و دوره رشد گياه تنظيم مي شود. معمولا كودهاي محلول در آب، امكان محلول پاشي دارند و در گلخانه نيز محلول پاشي مرسوم است.

در كشت خاكي و بدون خاك خيار، بيشترين آهن مصرفي به فرم كلات است؛ زيرا تنها شكلي كه كارايي بالايي دارد و زرد برگي را برطرف مي كند، همين نوع آهن است.

ساير منابع آهن نظير سولفات، نيترات آهن، كلات هاي EDTA و كمپلكس هاي آلي ديگر، كارايي چنداني نداشته و پس از مصرف، زرد برگيِ زود هنگام مشاهده مي شود.

براي تأمين روي، منگنز و مس، مي توان از منابع سولفات در كشت خاكي و هيدروپونيك با تنظيم pH استفاده كرد. براي تأمين بور از اسيد بوريك و براي تأمين موليبدن از موليبدات سديم و يا موليبدات آمونيوم مي توان استفاده نمود.

كودهایی با خاصيت حل شدن كم

كودهاي كُندرَها معمولا در كشت گياهان در هواي آزاد استفاده مي شوند. اين كودها به دليل آلودگي كم تر زيست محيطي مفيد هستند. كودهاي كندرها براساس زمان رها شدن عرضه مي شوند كه البته زمان رهاسازي واقعي كود، ممكن است نسبت به زمان مشخص شده روي كود، برحسب ميزان درجه حرارت و ظرفيت آب خاك يا بستر تغيير كند. كودهاي كندرها به بستر اوليه كشت يا بعد از كشت در روي بستر اضافه مي شوند و اغلب در كشت هاي باغي كاربرد دارند.

نوشته های مشابه