بذر سوئیس چارد قرمز بسته ۵۰ عددی

۵,۰۰۰ تومان

دوره رشد: ۵۵ روز

برگ های سبز تیره با ساقه و دمبرگ قرمز

ساقه را مانند مارچوبه و برگ ها را مانند اسفناج میتوانید به صورت پخته استفاده کنید

زمان کاشت: بهار و پاییز

کشت مستقیم بذر

چنانچه موفق به خرید آنلاین نشدید یا وقت و حوصله خرید آنلاین ندارید تلفنی سفارش بدهید.


سفارش و پیگیری:
425 20 20 0917
مهندس غلامی

مشاوره فقط در تلگرام و واتس آپ
(از تماس تلفنی خودداری فرمایید)
400 20 20 0917
360 50 70 0919

مشاوره بذر کاکتوس:
725 20 20 0917