مقالات تخصصی

افزایش کیفیت و کمیت محصول با استفاده از نور مکمل در کشت گلخانه ­ای

به دلیل تقاضای بالای برخی از محصولات در فصول مختلف سال، کشت گلخانه ­ای برخی گیاهان مانند کاهو در جهان رو به افزایش است. با این حال انتگرال نور روزانه (DLI) که در حقیقت کیفیت و کمیت نور لازم برای رشد بهینه گیاه است، در طول زمستان در عرض­ های شمالی کم می­شود و این امر به عنوان مهمترین عوامل محدود کننده برای تولیدات گلخانه های در فصل زمستان محسوب می­شود. حدود 20 تا 30 درصد از شدت نور در محیط گلخانه بطور کل کمتر از محیط بیرون می­ باشد، از طرفی به دلیل تراکم کشت در گلخانه و ایجاد سایه کمبود نور بیشتر احساس می­شود و نیاز به نور مکمل بیشتر حس می شود.

نور مکمل (supplemental lighting) به عنوان روشی مؤثر برای بهبود انتگرال نور روزانه محیط گلخانه، در جهت افزایش عملکرد برخی محصولات گلخانه ­ای به کار گرفته می­شود. به عنوان نمونه، به طور معمول 12 تا 16 ساعت نور مکمل با شدت 50 تا 75 میکرومول برمترمربع در ثانیه برای گیاهچه­ های کاهو توصیه شده است. با این حال میزان نور مکمل پیشنهادی برای گیاه کاهو در مرحله تولید نهایی در گلخانه­ ها تا حدودی برای ارقام مختلف متفاوت است. به طوریکه برای کاهوی بوستون بیب (Boston Bibb) نور مکمل مناسب 17 مول بر متر مربع در روز، و برای سایر ارقام حداکثر 15 مول بر متر مربع در روز جهت جلوگیری از کمبود کلیسم که به صورت سوختگی انتهای برگ ظاهر می­شود توصیه شده است.

لامپ فشار قوی سدیمی (HPS) به طور گسترده برای ایجاد نور مکمل در گلخانه­ ها مورد استفاده قرار می­گیرد با این حال استفاده از دیودهای ساطع کننده نور موسوم به LED ها نیز به دلیل مزایای تکنولوژیکی خود از جمله طول عمر بالا با روند رو به رشد چشمگیری در حال افزایش می­باشد. به طوری که طول عمر مفید لامپ­های LED 20 هزار تا 55 هزار ساعت است در حالی که این زمان در لامپ­های HPS 10هزار ساعت می­باشد. از طرفی به دلیل پیشرفت تکنولوژی، میزان کارایی فوتون فتوسنتزی (photosynthetic photon efficacy) در حال افزایش است. برای مثال در سال ،2018 دو عدد LED با بالاترین کارایی به طور تقریبی 50 درصد کارایی بیشتری نسبت به لامپ 1000 وات دابل اِند HPS دارا می­باشد.

نور مکمل

علاوه بر این در LED ها این قابلیت وجود دارد که طیف نوری مخصوص گیاه مورد نظر ایجاد شود تا ویژگیهای فتومورفوژنیکی و کیفیتی مطلوبی را در محصول به وجود آورد. با این وجود، هزینه نسبتاً بالای سرمایه گذاری در LED ها بزرگترین مانع گسترش در صنعت کشت گلخانه ای محسوب می­شود.

با این حال سیستم روشنایی هیبرید که ترکیبی از ویژگی های LED ها همراه با لامپ­های HPS می­باشد، می تواند یک گزینه اقتصادی مناسب و با کارآیی بالا ایجاد نماید.

مشخص شده است که طیف نوری فرا قرمز ( 700تا 800 نانومتر) مورفولوژی منظم برگ و همچنین گسترش برگ را تقویت می کند. به طوریکه پژوهشی نشان داد، کاهو کشت شده توسط لامپهای فلورسنت سفید همراه با نور فرا قرمز، 44 درصد برگ بلندتر و 15درصد پهنای برگ بیشتری ایجاد می­کند، به عبارتی یک برگ کاهو حدود 65 درصد در مقایسه با گیاهانی که بدون نور فرا قرمز رشد کرده­اند بزرگتر بود.

همچنین مشخص شده است که فراهم کردن دوز کم و مدت زمان کوتاه از نور فرا قرمز به عنوان نور پایانی روز (EOD) می تواند باعث افزایش سطح برگ در برخی از گیاهان دیگر نیز شود. به عنوان مثال یک پالس 5 دقیقه­ای از نور فرا قرمز به عنوان نور پایانی روز به مدت 18 روز، نشان داد که می­تواند سبب افزایش 11 درصدی برگ در گیاه تنباکو (Nicotiana tabacum) شود. همچنین نور فرا قرمز پایانی روز به مدت یک ساعت در گونه­ای از گیاه زینتی لیلیوم (Lilium longiflorum) سطح برگ را 17 درصد نسبت به گروه شاهد (بدون نور فرا قرمز پایانی روز) افزایش داد.

در مطالعه ­ای مشخص شد، نور مکمل مداوم با شدت ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘـﻮﻧﯽ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰي (PPFD) 100 میکرومول در مترمربع در ثانیه که توسط لامپ­های HPS ایجاد شده بود، سبب افزایش 270 درصدی وزن محصول و کاهش 30 درصدی مدت زمان چرخه تولید در کاهوی نوع بوستون گردید.

آنتوسیانین ها (Anthocyanins) به عنوان یکی از فراوانترین رنگدانه هادر گیاهان عالی محسوب می­شوند که نقش مهمی در ایجاد رنگ و غلظت آنتی اکسیدان­ ها در برگ ایفا می کنند. سنتز بیولوژیکی این رنگدانه­ ها وابستگی زیادی به کیفیت نور محیط دارد، به خصوص نور آبی در محدود400-500 نانومتر و نور ماوراء بنفش (UV) در محدوده 400 تا 280 نانومتر. به عنوان مثال در مطالعه­ای بر روی کاهوی برگ قرمز، 35 تا 106 درصد افزایش در غلظت آنتوسیانین تحت نور مکمل آبی با شدت 200 میکرومول در مترمربع در ثانیه که توسط لامپ­ های LED ایجاد شده بود نسبت به گروه شاهد (بدون نور آبی مکمل) مشاهده گردید. از طرفی برخی مطالعات نشان داده که ترکیب دو نور قرمز و آبی در افزایش آنتوسیانتن در گیاه موثر تر از کاربرد نور آبی و یا قرمز به تنهایی می­باشد. به عنوان مثال در مطالعه­ ای بر روی کاهوی رقم رابی اسکای (Ruby Sky)حداکثر رنگ برگ در ترکیب دو نور آبی و قرمز 7 روز زودتر نسبت به کاربرد نور قرمز و یا آبی به تنهایی، رخ داد. همچنین میزان قرمزی نسبی در پایان کشت، تحت نور ترکیبی آبی و قرمز در حدود 12 تا 151 درصد بیش از گیاهانی بود که تحت یک نور آبی یا قرمز رشد کرده بودند. بنابراین ترکیب طیف­های مختلف نور همراه با نور مکمل می­تواند به بهبود رشد و افزایش کیفیت محصول در کشت­های گلخانه­ای بینجامد. در همین راستا پژوهشی در سال 2019 در ارتباط با نور مکمل (توسط لامپ­های LED و HPS) با طیف­های رنگی آبی و قرمز و همچنین فرا قرمز بر روی گیاه کاهو (Lactuca sativa) به صورت گلخانه­ای در دانشگاه میشیگان صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که نور مکمل بسته به کیفیت نور ایجاد شده، سبب افزایش محصول بین 32 تا 104 درصد در گیاه کاهو شد. همچنین نور مکمل با استفاده از ترکیب نور قرمز و نور آبی که توسط لامپ­های LED به مدت 7 روز قبل از برداشت ایجاد شده بود، سبب شد تا محصول نهایی 27 درصد تیره­تر، 76 تا 82 درصد قرمزتر و 39 تا 55 درصد دارای زردی کمتر در مقایسه با گروه شاهد (بدون نور مکمل) باشد.

نور مکمل

                          تفاوت میزان آنتوسیانین کاهو با (سمت چپ) و بدون (سمت راست) نور مکمل

 

 

منابع:

Li, Q., Liu, Y., Tian, S., Liang, Z., Li, S., Li, Y., Wei, M., Zhang, D., 2019. Effect of supplemental lighting on water transport, photosynthetic carbon gain and water use efficiency in greenhouse tomato. Scientia Horticulturae 256, 108630. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108630

Massa, G., Graham, T., Haire, T., Flemming, C., Newsham, G., Wheeler, R., 2015. Light-emitting diode light transmission through leaf tissue of seven different crops. HortScience 50, 501–506. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.50.3.501

Zhang, M., Whitman, C.M., Runkle, E.S., 2019. Manipulating growth, color, and taste attributes of fresh cut lettuce by greenhouse supplemental lighting. Scientia Horticulturae 252, 274–282. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.03.051