در حال نمایش 27 نتیجه

بذرگوجه فرنگی قلبی صورتی درشت آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

15 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی زیتونی خوشه ای عناب قرمز آلمانی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

67 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی زرد توپاز آمریکایی ارگانیک بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

41 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی قندیل یخ پرتقالی اوکراینی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

41 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی صورتی شرابی Pink Boar آمریکایی بسته 15 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

11 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی قرمز دندانه دار Gezahnte بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

69 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی گیلاسی قرمز چادویک خوشه ای آمریکایی بسته 20 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

87 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی سبز Green Doctor آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

34 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی ارغوانی کربن آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

40 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی قلبی نارنجی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

15 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی Black Krim روسی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

36 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی مشکی Vernissage بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

96 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی بلوبری آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

31 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی روسی Paul Robeson بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

49 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی موزی نارنجی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

18 عدد در انبار

بذر گوجه گیلاسی Blue cream berries آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

30 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی الماس روشن آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

45 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی آبی ، سبز واگنر آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

85 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی کهکشان تیره آمریکایی بسته 5 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

43 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی برندی واین مشکی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۸۰۰ تومان است.

ناموجود