در حال نمایش 21 نتیجه

بذر گوجه فرنگی زرد توپاز آمریکایی ارگانیک بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

41 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی روسی Paul Robeson بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

48 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی ارغوانی کربن آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

40 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی مشکی Vernissage بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

96 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی قندیل یخ پرتقالی اوکراینی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

41 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی توت طلایی آبی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

75 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی کهکشان تیره آمریکایی بسته 5 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

43 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی یاس بنفش یا Violet Jasper آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

28 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی ارغوانی cherokee purple آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

9 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی تخم مرغ صورتی تایلندی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

15 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی سبز راه راه بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

20 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی سبز Vernissage اوکراینی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

31 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی شکلاتی شاه بلوط آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

23 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی زیتونی خوشه ای عناب قرمز آلمانی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

67 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی موزی نارنجی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

18 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی صورتی شرابی Pink Boar آمریکایی بسته 15 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

11 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی قلبی نارنجی آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

15 عدد در انبار

بذرگوجه فرنگی قلبی صورتی درشت آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۱۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

15 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی گیلاسی صورتی Vernissage بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

49 عدد در انبار

بذر گوجه فرنگی بلوبری آمریکایی بسته 10 عددی

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰ تومان است.

31 عدد در انبار