آموزش کاشت و پرورش

کاشت کاهو چینی

در این مقاله می خواهیم به معرفی و کاشت کاهو چینی بپردازیم. امیدواریم از کاشت کاهو چینی یا همان کلم چینی لذت ببرید . ضمن اینکه باید بگوییم دو رقم بذر کلم چینی در سایت فردین کشت موجود است. بذر کاهو چینی هیبرید بنفش بسته ۱۰ عددی و بذر کاهو (کلم )چینی سبز میچیلی بسته ۵۰عددی که میتونید براحتی از سایت سفارش بدید و به کشت وکار آنها مشغول شوید.

کلم چینی ( Brassica rapa L.Group pekinensis )

کلم چینی یکی از مهمترین سبزی های این گونه است . این سبزی در چین و کره اهمیت زیادی دارد . اعتقاد بر این است که کلم چینی بومی چین است . در ایران این گیاه را به اشتباه کاهو چینی می نامند . قابلیت تولید ، دوره رشد نسبتاً کوتاه و سازگاری گسترده رقم های موجود ، آن را به یک سبزی مورد علاقه کشاورزان تبدیل کرده است .

ارزش غذایی و دارویی

کلم چینی به صورت خام یا پخته مصرف می شود . این سبزی به دلیل داشتن مقدار زیادی عناصر معدنی و ویتامینها اهمیت فوق العاده ای دارد . خواص دارویی کلم چینی مانند سایر کلمها می باشد .و اینجاست که کاشت کاهو چینی اهمیت پیدا می کند.

گیاه شناسی

کلم چینی همانند سایر کلم ها به صورت یکساله کشت می شود . اکثر رقم ها دوساله هستند ، اگر چه برخی رقم ها در مدت یک سال نیز گل می دهند . ارتفاع گیاه از 20 تا 60 سانتی متر متغیر است . در کاشت کاهو چینی باید در نظر داشت که  اکثر ریشه ها در عمق 30 سانتی متری خاک قرار دارند لذا باید مراقب بود که به علف هرز حساس بوده و هیچ میزبانی را بر نمی تابد.

ساقه کلم چینی متراکم و غیرمنشعب است تا زمانی که گلدهی رخ دهد . پهنک برگ بدون دمبرگ ، اکثراً بیضوی و برگ ها تا حدودی چروکیده هستند . ظاهر کلم چینی مانند کاهوی رومن می باشد .

کلم چینی که به اشتباه در ایران آن را کاهو چینی می نامند!

شرایط محیطی مطلوب کاشت کاهو چینی

محدوده دمای مطلوب رشد از 22-12 درجه سانتی گراد متغیر است و تشکیل هد در دمای بین 20-16 درجه سانتی گراد صورت می گیرد . دماهای بالاتر از 25 درجه سانتی گراد ، به استثنای رقم های مقاوم به گرما و زودرس ، باعث تاخیر در تشکیل هد و کاهش کیفیت می شوند . دماهای بالا در طی تشکیل هد باعث کاهش فشردگی و افزایش وقوع سوختگی انتهایی می شوند . دماهای بالاتر از 32 درجه سانتی گراد برای نمو گل نیز مضر می باشند . کلم چینی در مناطق خنک نیمه گرمسیری و مناطق معتدله با دماهای متوسط کشت می شود و همچنین گیاه در ارتفاعات مناطق گرمسیری که هوا معتدل است ، کشت می شود .

خاک و تغذیه در کاشت کاهو چینی

کلم چینی نیاز به مقدار زیادی نیتروژن ، کلسیم و رطوبت خاک دارد . رطوبت خاک نباید کمتر از 85-70 درصد ظرفیت مزرعه ای باشد . تحمل کلم چینی به شوری کم است .

ازدیاد

ازدیاد آن با کاشت مستقیم بذر یا نشاکاری صورت می گیرد . تراکم گیاهی بین 80000-60000 گیاه در هکتار متغیر است .

رشد و نمو

روزهای با دمای متوسط و شب های خنک باعث افزایش عملکرد و کیفیت آن می شود . اثر متقابل شدت نور و دما بر رشد و نمو تاثیر می گذارد . شدت نور بالا نمو برگ را تحریک و باعث تشکیل زودهنگام هد می شود . شدت نور کم باعث تشکیل برگ های باریک و کاهش عملکرد می گردد . طول روز بر تشکیل هد بی تاثیر است ، اما ممکن است بر سرعت رشد موثر باشد . دمای پایین به مدت طولانی برای گلدهی لازم است و در برخی رقم ها ، دمای کمتر از 13 درجه سانتی گراد کافی است . ورنالیزاسیون برای القای ساقه گلدهنده لازم است و طولانی تر شدن دوره سرمادهی باعث تسریع گلدهی می شود . در کاشت کاهو چینی باید در نظر داشت که برای پرهیز از گلدهی زودتر از موعد (بولتینگ)  دما باید بالاتر از 18 درجه سانتی گراد باشد . در حالی که دماهای پایین باعث تحریک بولتینگ می گردند ، طول روزهای بلند سبب تشدید گلدهی می شوند . در برخی رقم ها طول روزهای بلند نسبت به دماهای پایین باعث تحریک بیشتر گلدهی می شوند . در شرایط روزهای بلند ، برخی رقم های حساس می توانند بدون مواجه شدن با دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد گل تولید کنند رشد اولیه گیاه سریع است و هد بعد از این که روزت دارای 15-12 برگ بود ، تشکیل می شود . گاهی کشاورزان برگ های بیرونی را به هم می بندند تا هد زودتر و با کیفیت بهتر تشکیل شود .

برداشت

رقم های زودرس 50 یا 55 روز و رقم های دیررس 100 روز بعد از کاشت برداشت می شوند . کلم چینی زمانی برداشت شودکه هد کامل تشکیل شده باشد و با بریدن هد از ساقه ، مانند کلم پیچ و کلم گل ، برداشت می شود . وزن گیاه از 5/0 تا 5 کیلوگرم متغیر است ، گاهی وزن به 10 کیلوگرم هم می رسد . تعداد برگ ها از 20 تا 150 متغیر است و عملکرد تا 60 تن در هکتار گزارش شده است . هدهای برداشت شده برای جلوگیری از صدمه آفتاب مستقیم ، باید در سایه قرار داده شوند .

انبار مانی

کلم چینی در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 100-95 درصد به مدت 3-2 ماه قابل نگهداری است

ناهنجاریهای فیزیولوژیکی

در کاشت کاهو چینی باید در نظر داشت که کلم چینی نسبت به سایر کلم ها به سوختگی انتهایی حساس تر است و این ناهنجاری باعث کاهش عملکرد آن می شود . رشد فوق العاده زیاد در طی تشکیل هد باعث افزایش این ناهنجاری می شود . اگر نسبت نیترات به آمونیوم در طی رشد بیشتر باشد تا حدودی می توان این ناهنجاری را کنترل کرد . محلول پاشی با کلرید کلسیم باعث کاهش این ناهنجاری می شود