عمومی

نکات آموزنده و طلایی در مصرف کودها

مصرف کودها

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از شيميايي – آلي… و نحوه مصرف کودها نقش مهمی در تولید کیفی و کمی خواهد داشت لذا چگونگی مصرف آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد:

1- برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد.

2- در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا 20 روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می گردد.

3- هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید. مخلوط کود، به صورت خمیر می شود.

4- افزودن اوره به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات مس و اسید بوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی این کودها می گردد.

5- به منظور تعیین دقیق میزان مصرف کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک، آب و برگ درخت ضروری می باشد.

6- در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری بالا است به مصرف سولفات روی توجه بیشتری مبذول گردد.تحت چنین شرایطی از شدت مسمومیت بر کاسته می شود.

7- مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد.

8- سرعت باد کم باشد و مانع محلول‌پاشی نشود.

9-محلول پاشی اگر در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود.

10- قبل از مصرف کود مطالب برچسب کود را به دقت مطالعه کنید.

11- حرارت محیط در هنگام محلول‌پاشی پایین تر از 29درجه سانتیگراد می‌باشد.

12- بهتر است پس از محلول‌پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد.

13- در هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید این کودها را محلول پاشی کرد.

14-هنگام تهیه محلول کود را به آب اضافه کنید.

15- در هنگام محلول‌پاشی رطوبت نسبی هوا بالاتر از 70درصد باشد

16_ پی اچ محلولهای تهیه شده در محدوده بین 8-6 باشد.

17-محلول پاشی در فصل بهار مواد غذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می دهد.

همچنین محلول پاشی در فصل پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود.