آموزش کاشت و پرورش

تشخیص بهترین زمان برداشت ذرت

زمان دقیق برداشت ذرت

زمان دقیق برداشت ذرت یکی از مشکلات کاشت ذرت است. بدین معنی که اگر ذرت ها خیلی دیر برداشت شوند، بخشی از شیرینی ذرت ها از دست می رود. و گرنه، فرایند برداشت گیاهان ذرت بسیار ساده و آسان است. در مقاله زیر راهکارهایی برای تغیین زمان دقیق برداشت ذرت آمده است.

در ابتدا خوشه های بالایی ذرت را بررسی کنید. بلال های بالایی ذرت در هر یک از ساقه های ذرت، سریعتر از بلال های پایینی، رسیده می شوند. به جای برداشت یکباره، میتوان ابتدا بلالهای بالایی را از ساقه های ذرت برداشت کنید. میوه های بالایی ذرت، دانه های توپرتری نسبت به سایر خوشه های پایینی دارند.

دقت کنید که دانه های ذرت باید بطور کامل پر عصاره و توپر (plump) باشند و  ابریشم هایی (کاکل) که از خوشه ها یا بلال ها نیز خارج می شوند باید خشک شوند. کاکل ذرت باید قهوه ای و کاملاً خشک شوند. اگر به نخ های ابریشمی  دست زدید باید بدون هیچ فشاری کنده شده و در دستانتان بیافتند.

در نظر داشته باشید که اگر ابریشم ها به رنگ قرمز و کمی نرم و مرطوب باشند، ذرت ها هنوز نرسیده اند.

قسمت انتهایی بلال های ذرت را بررسی کنید تا ببینید کاملاً تو پر شده است. قسمت انتهایی یک ذرت رسیده، گرد (بدون نوک) یا توپر است، اما یک خوشه ی  نرسیده قسمت انتهاییش نوک تیز است.

به محض رسیدن بلال ذرت، آنها را سریعاً برداشت کنید. ذرت در زمان اوج رسیدگی و بلوغ، دارای بیشترین میزان قند می باشد، بنابراین وقتی بسیار شیرین شدند، باید سریعا اقدام به برداشت کرد. دانه های ذرت اگر روی چوب بلال ها باقی بمانند بتدریج شیرینی خود را از دست می دهند؛ و ذرت شروع به تبدیل قند به نشاسته می کند.

در صورت لزوم برای تعیین زمان دقیق برداشت ذرت می توان پوست بلال ذرت را جدا کرد. اگر شما کاملاً مطمئن نیستید که بلال ذرت برای برداشت آماده شدند یا خیر، می توانید مقدار کمی از پوسته  ذرت را باز کنید و دانه های پایینی را بررسی کنید. قسمت انتهایی بلال باید کاملاً توپر باشند و رنگ دانه ها باید زرد کرمی یا سفید باشد.  از باز کردن پوست بلال هایا ذرت ها اجتناب کنید فقط در شرایط ضروری اینکار را انجام دهید. اگر ذرت ها نرسیده اند، لذا باز کردن پوست ذرت باعث افزایش آسیب پذیری ذرت ها بعلت حمله ی پرندگان و حشرات می شود.

برای تشخیص زمان دقیق برداشت ذرت ها، دانه ها را با انگشت شصت فشار دهید. مایع داخل دانه ها باید از نظر ظاهری سفید یا شیری باشند. اگر مایع آبکی یا شفاف بنظر رسید، ذرت هنوز نرسیده است. اگر مایع بیش از حد خامه ای یا کرمی  به نظر می رسد، ذرت ممکن است بیش از حد رسیده باشد.

برای برداشت, ذرت را از قسمت ساقه پیچانده و خم کنید. جدا کردن میوه ی ذرت از ساقه اصلی ذرت فرایند ساده ای است. شما باید میوه ی ذرت را بتوانید بگیرد و میوهها را رو به پایین بکشید، سپس آنها را با دست بچرخانید. در صورت امکان بلال ها را از قسمت ساقه در صبح برداشت کنید. میوه های ذرت در این مرحله هنوز نسبتاًٌ سرد هستند و سرعت تبدیل قند به نشاسته در دمای خنکتر، کاهش می یابد. با یک دست ساقه  اصلی ذرت را  ثابت نگه دارید و با دست دیگر میوه های ذرت را پیچانده و جدا کنید. بنابراین با دستتان می توانید میوه های ذرت را برداشت کنید و نباید از قیچی برای جدا کردن میو ه های ذرت از ساقه استفاده کنید.

بلافاصله پس از برداشت میوه های ذرت را مصرف یا در شرایط مناسب ذخیره کنید. سرعت تبدیل  قند به نشاسته بعد از برداشت ذرت  برای حفظ حداکثر شیرینی و طعم ذرت، امری ضروری است، لذا سعی کنید ذرت را ظرف ۲۴ ساعت پس از برداشت آن بخورید. شما می توانید سرعت تبدیل قند به نشاسته را از طریق نگه داشتن ذرت در مکان سرد کاهش دهید. میوه های ذرت ها را در طبقات مجزا داخل یخچال قرار دهید و آنها را با یک پارچه مرطوب نگه دارید تا ذرت را تا حد امکان سرد نگه دارید. بلال ذرت در داخل یخچال، حدوداً یک هفته شیرینی شان را حفظ می کنند.