آموزش کاشت و پرورش

علت ریزش و سیاه شدن میوه هندوانه

ریزش هندوانه

علت ریزش هندوانه و سیاه شدن میوه

گاهی اوقات هندوانه های کوچک تازه تشکیل شده از روی بوته جدا می شوند. ریزش هندوانه به دلایل مختلفی می باشد: یکی از دلایل بار بیش از اندازه بر روی یک بوته می باشد و یا بوته به اندازه کافی سالم نمی باشد تا میوه را بر روی خود نگه دارد. همچنین گل های ماده به طور مناسب گرده افشانی نشده اند. از دلایل دیگر ریزش میوه آلوده بودن به بیماری قارچی می باشد.

تعداد میوه زیاد

اغلب واریته های هندوانه نمی توانند بیش از دو یا ۳ میوه روی بوته خود نگه دارند. اگر بوته به تشکیل میوه جدید ادامه دهد جوانترین میوه ها دچار ریزش می شوند.

بوته های ناسالم

نباید از بوته های ضعیف و بیمار توقع میوه های سالم داشت. بوته ای زرد, کوتوله و .. سایر علائم ظاهری مشکوک احتمال افزایش ریزش میوه وجود دارد. جلوگیری از این اتفاق, بذرها را نباید دو هفته قبل از آخرین سرمای زمستانه کاشت. مکان مناسب کشت با اسیدیته بین ۶ تا ۶٫۸, خاک شن و ماسه ای باشد و قبلا در این محل کشت هندوانه انجام نشده باشد.

گرده افشانی ناقص
یکی دیگر از دلایل ریزش هندوانه میوه هایی که در زمان گرده افشانی به اندازه کافی گرده دریافت نکرده باشند. یک گل ماده هندوانه باید حداقل ۶-۸ مرتبه توسط زنبورعسل ملاقات و با ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ دانه گرده بارور شود و بر روی کلاله به طور کامل توزیع شود. اما اگر هوانی بارانی, بادی و سرد باشد به طوری که زنبور عسل نتواند عملیات گرده افشانی را به خوبی انجام, گرده افشانی به صورت ناقص انجام می شود.

برای کنترل  و پیشگیری گرده افشانی ناقص باید تعداد زنبورهای عسل را افزایش داد.

بیماری قارچی

چندین نوع مختلف از قارچ ها در خاک میتوانند باعث الودگی هندوانه و درنتیجه پوسیدگی میوه معمولا در شرایط مرطوب شوند. میتوان از واریته های مقاوم به قارچ انتخاب و در خاک های با زهکش مناسب که قبلا ملون و هندوانه کشت نشده است اقدام به کشت نمود.  همچنین باید از آبیاری بیش از حد جلوگیری کرد و استفاده از مالچ نیز میتواند موثر باشد.