آموزش کاشت و پرورش

چرا هندوانه که کشت کرده ام رشد آن متوقف شده است؟

توقف رشد هندوانه

هندوانه با نام علمی Citrullus lanatus در اکثر مناطقی که فصل رشد گرم حداقل ۷۰ تا ۱۳۰ روز دارند میتوان کاشت. هندوانه نسبتا رشد سریعی دارد اما تحت تاثیر عواملی رشد میوه و پیچک ها کند و یا متوقف می شود. در نظر داشته باشید برخی عوامل را نمی توان کنترل کرد اما عوامل دیگر توقف رشد هندوانه میتوان جلوگیری و یا بهبود بخشید.

آسیب نشا در زمان انتقال نشا

اگر اقدام به کشت غیر مستقیم و انتقال نشا نموده اید در صورتی که هنگام انتقال نشا ریشه آسیب ببیند رشد گیاه کند می شود. برای جلوگیری از این مشکل بهتر است نشا را در سینی نشا کشت کرده و همراه با بستر کشت انتقال یابد. این کار باعث کاهش استرس به ریشه می شود.

دمای پایین و توقف رشد هندوانه

هندوانه برای عملکرد و رشد مناسب نیاز به هوای گرم دارد. اگر دمای هوای بیرون کمتر از ۶۰ درجه فارنهایت در شب و ۸۰ درجه فارنهایت در روز است رشد گیاه کاهش می یابد. دمای مناسب برای رشد هندوانه در شب بین ۶۰ تا ۷۰ و در روز بین ۸۰ تا ۹۵ درجه فارنهایت است.

ویروس موزائیک و توقف رشد هندوانه 

ویروز موزائیک یک مشکل اساسی و حاد برای هندوانه است. علاوه بر کنترل ویروس موزائیک نیاز است تا شته ها نیز برای جلوگیری از انتقال آنها کنترل شوند. علائم این بیماری شامل شکل غیرطبیعی میوه, برگ های خال خال که کوچکتر از برگ های سالم است و پیچک های کوتاه می باشد. از بین بردن هر گونه علف هرز اطراف بوته ضروری می باشد. کنترل شته ها نیز بسیار مهم است.

بافت خاک

رشد بوته های هندوانه اگر در خاک مناسبی کاشته نشود کاهش می یابد. خاک های سنگین مناسب برای هندوانه نمی باشند  و باعث تولید هندوانه های بی طعم و رشد کاهش می یابد. خاک مناسب برای رشد خوب و تولید میوه های با کیفیت و با طعم و مزه خاک لومی-شنی (sandy-loam) است. اضافه کردن مواد ارگانیک قبل از کشت نیز میتواند به بهبود عملکرد کمک کند.

گرده افشانی ناقص

علت توقف رشد هندوانه و یا رشد کم هندوانه, یا هندوانه های بسیار کوچک با تعداد کمی بذر می تواند به علت گرده افشانی ناقص باشد. بوته های هندوانه گل های نر و ماده تولید میکند نسبت مناسب گل ماده به نر ۷ به ۱ می باشد.

هر دو نوع گل در صبح برای چند ساعتی باز هستند که زنبور دانه های گرده را از گل نر به سه کلاله گل ماده انتقال می دهد. گرده افشانی ناقص فقط یک یا دو کلاله باعث تولید میوه های غیر عادی هندوانه می شود. باد, باران , هوای سرد و یا از بین رفتن زنبورهای گرده افشان توسط سم پاشی باعث جلوگیری از گرده افشانی صحیح و کامل می شود.

ترجمه از واحد تحقیق و توسعه مجتمع کشاورزی فردین کشت