عمومی

جستاری بر تغذیه گیاهان آپارتمانی

امروزه تغذیه گیاهان مبحث مهمی در نگهداری گیاهان آپارتمانی می باشد. به نحوی که تغذیه بخش مهمی در حفظ و نگهداری گیاهان و پرورش مناسبشان می باشد.

به طور معمول در خاک، مقدار زیادی از غذاهای مورد نیاز گیاهان وجود دارد اما خیلی هم نباید مطمئن باشیم زیرا این مواد به طور مرتب مورد استفاده گیاه قرار می گیرند و همین موضوع، باعث فقر مواد غذایی خاک می گردد. توجه داشته باشید کود برگ یا کود پوسیده حیوانی نمی تواند غذای مورد نیاز گیاه را تأمین کند، این کودها (کودهای آلی)، کیفیت خاک را تغییر داده و آن را بهبود می بخشند اما تأمین کننده مواد غذایی نیستند. لازم است مواد غذایی مصنوعی را نیز در اختیار گیاهان قرار دهیم.

مهمترین عناصر مورد نیاز در تغذیه گیاهان عبارتند از: ازت، فسفر، پتاسیم، روی، آهن، منیزیوم و عناصر دیگری که همه آنها به صورت پودر یا مایع در گل فروشی ها عرضه می شود.

به طور گلی عناصر غذایی در تغذیه گیاهان به دو گروه عناصر پر مصرف و کم مصرف تقسیم می شوند.

عناصر پر مصرف (ماکروها)

عنصر های نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه بیشتر از همه مصرف می شوند، به همین دلیل به آنها عناصر پرمصرف یا ماکرو می گویند.

عناصر کم مصرف (میکروها)

عناصری مثل آهن، روی، منگنز، مس، بور، مولیبدن، کلسیم، که میزان آنها در گیاه کم (خیلی کمتر از ماکروها) است را عناصر کم مصرف یا میکرو گویند. (گاهی به آنها ریز مغزی نیز گویند.)

خلاصه نقش عناصر در تغذیه گیاهان
نیتروژن عمدتا باعث رشد رویشی گیاه می شود. پس هرکودی که نیتروژن بالایی داشته باشد باعث افزایش رشد رویشی گیاه می شود
فسفر عنصر فسفر دو نقش عمده رادر گیاه به عهده دارد: 1- در مرحله ی رویشی و اولیه نقش بسزایی در گسترش و پهن شدن ریشه های گیاه دارد.بنابراین در اوایل رشد یک گیاه به آن کودهایی می دهند که دارای فسفر است تا اینکه ریشه های گیاه به خوبی درخاک استقرار یابد. 2- در مرحله ی گلدهی:فسفر یک عنصر گل انگیز است و در مرحله گلدهی گیاه اگر مصرف شود باعث افزایش گلدهی گیاهان می شود.
پتاسیم پتاسیم باعث ضخیم شدن ساقه های گیاه می شود و همچنین باعث درشت شدن میوه و سایز گرفتن آن می شود. پس اگر درختی دارید که میوه های آن کوچک هستند با مصرف کودهای پتاسیم می توانید به آن کمک کنید تا سایز میوه ها درشت شود و از همه مهتر اینکه پتاسیم نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سرمازدگی گیاهان دارد و آنهارا مقابل سرما، حفاظت می کند.

پتاسیم همچنین مانع از ترکیدگی میوه روی درخت می شود مثل انار و پرتقال و از ریزش میوه ها از درخت نیز جلوگیری می کند.

آهن آهن نقش عمده ای درفتوسنتز و غذاسازی توسط گیاه دارد,به همین دلیل است که وقتی شما کود آهن به گیاهتان می دهیم با افزایش فتوسنتزدرگیاه رنگ آن سبز تیره می شود.

نقش دیگر آهن در ساخت آنزیم ها می باشدو یک آنزیم تمام کارهای حیاتی گیاه را انجام می دهد و به همین دلیل است وقتی شما به گیاهتان کودآهن می دهید,رشدو جوانه زنی گیاه بیشتر می شود (چون آنزیم ها فعال می شوند).

کلسیم کلسیم عنصری است که باعث  چوبی شدن ساقه گیاه می شود. پس اگر گیاهی دارید که ساقه های آن شکننده هستند برای جلوگیری از ترد بودن ساقه ها کلسیم مصرف کنید (مثلا ساقه های درختان وقتی که پر بار هستند وسنگینی میوه ها باعث شکستن ساقه ها می شود شما می شود با مصرف کود کلسیم مقاومت ساقه ها را مقابل سنگینی بار میوه بیشترکنید).

نقش دیگر کلسیم این است که  باعث افزایش عمر انبار داری (در مرحله پس از برداشت) درگیاه می شود.

روی روی در گیاه عمدتا باعث قد کشیدن گیاه می شود. پس اگر در منزل گیاهی داریدکه از لحاظ قدی هیچ رشدی نکرده است می توانید با مصرف کود روی قد گیاهتان را افزایش دهید. این مشکل قد نکشیدن و رشد نکردن درکاکتوس ها وکاج مطبق زیاد پیش می آید.
بر بر نقش مهمی در خوش فرم شدن شکل میوه و برگ ها دارد. پس اگر گیاهی در منزل دارید که برگهای آن پهن نمی شود و شکل مبنایی ندارد با مصرف بر می توانید مشکل آنها را بر طرف کنید
گوگرد عمدتا گوگرد خاصیت قارچ کشی دارد با مصرف آن باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی مثل سفیدک می شود
منگنز در فتوسنتز و غذاسازی گیاه نقش دارد. نقش آن تقریبا همه جای گیاه است و نمی توان بصورت عمده نقش را برای آن بیان کرد
مس مس نیز مثل گوگرد خاصیت قارچ کشی و همچنین باکتری کشی دارد:بنابراین مانند گوگرد باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی می شود
مولیبدون میزان مصرف آن در گیاه به شدت ناچیز و خیلی خیلی کم است. اما امروزه مشخص شده مولیبدن نقش حیاتی در گیاه دارد و فعالیت های حیاتی گیاه را راه اندازی می کند..

نکات:

  • همان طور که در تغذیه گیاهان گفته شد مناسبترین زمان کودپاشی بهار و تابستان است، همزمان با گرم شدن هوا هر دو هفته یکبار به گیاه کود بدهید.
  • موقعی که گیاهان در حال گلدهی هستند، به کود بیشتری احتیاج دارند. هرگز به گیاهان مریض، کود تکمیلی ندهید زیرا آنها به استراحت احتیاج دارند.
  • بعد از دادن کود، محلول آب و کودی را که در زیر گلدانی جمع شده دوباره به خاک برگردانید تا مورد استفاده گیاه قرار گیرد.
  • کود 20-20-20 کودی است که عناصر ماکرو را به نسبت مساوی داشته و دارای مقداری عناصر میکرو نیز می باشد که این کود عمومی را می توان از سایت تهیه بفرمایید.

نوشته های مشابه