۲ هزار تومانتخفیف کود کامل
۱۵ هزار تومانتخفیف بذر گوجه فرنگی چری زرد
۱۰ هزار تومانتخفیف بذر خیار خاردار
۱۵ هزار تومانتخفیف بذر ریحان بوته ای
۵ هزار تومانتخفیف بذر هندوانه شوگر بیبی
۳ هزار تومانتخفیف فلفل چیلی بنفش
۵ هزار تومانتخفیف کاهو گابریلا
۱ هزار تومانتخفیف بذر بادمجان سفید