ف

نام فیجوا - Feijoa
نام علمی Acca sellowiana
نامهای دیگر Pineapple guava و Brazilian guava و Fig guava و Guavasteen
خانواده Mirtaceae