دلایل پیچ خوردن برگ های گوجه فرنگی

اگر گوجه فرنگی پرورش میدهید ممکن است متوجه پیچ خوردن برگهای آن شده باشید. پیچ خوردن و جمع شدن برگ های گیاه گوجه فرنگی ممکن است صاحب آن را نگران و نا امید کند. در اینجا با دلایل پیچ خوردن و جمع شدن برگهای گوجه و پیشگیری و درمان آن بیشتر یاد می گیرید.راهکار اصلی مدیریت و کنترل لوله شدن و پیچ خوردن برگ ها، پیشگیری است.

پیچ خوردن برگ

تصویر شماره ۱- آلودگی ویروسی عامل پیچ خوردن برگهای گوجه:

برگهای پیچ خورده ممکن است یکی از علائم آلودگی ویروسی باشد. این ویروس از طریق مگس سفید یا پیوند گیاه آلوده منتقل میشود. ممکن است سه هفته طول بکشد تا علائم بیماری ویروسی در گیاه نمایان شود. متداولترین نشانه آلودگی گیاه به این ویروس زرد شدن و لوله شدن برگها به سمت بالا است و ممکن است برگ به نظر چروکیده برسد. رشد گیاه خیلی زود متوقف شده و حتی ممکن است شروع به رشد درختچه ای کند. معمولا گلها رشد نمیکنند و آنهایی هم که رشد میکنند میریزند. به علاوه میوه دهی گیاه به حد چشمگیری کاهش می یابد.

سایر عوامل پیچ خوردن برگ گوجه فرنگی:

عامل فیزیولوژی لوله شدن برگ های گیاه گوجه فرنگی:

یکی دیگر از دلایل پیچ خوردگی برگهای گوجه به وضعیت فیزیولوژی نسبت داده می شود. اگر چه علت دقیق آن نا مشخص است اما اعتقاد بر این است که لوله شدن برگها نوعی مکانیسم دفاعی در گیاه می باشد.

در شرایط آب و هوایی بسیار سرد و مرطوب برگها ممکن است به بالا لوله شوند و در تلاش برای دفع رطوبت اضافی چرمی شوند. این شرایط خاص، حول و حوش زمان تولید میوه اتفاق می افتد و در گیاهان هرس شده و گیاهانی که با تیرک پشتیبانی شده اند بیشترین شیوع را دارد.

همچنین علت جمع شدن برگهای گوجه ممکن است بر عکس حالت قبل یعنی عدم آبیاری یکنواخت، دمای بالا و خشکی مفرط باشد. در این حالت برگها به سمت بالا پیچ میخورند تا آب را در خود حفظ کنند اما شکل چرم مانند پیدا نمیکنند. انواع آلو بیشتر از سایر گیاهان تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته و برگهایش جمع و لوله میشوند.

درمان پیچ خوردگی برگ های گوجه فرنگی:

اگر چه در صورتی که علت این وضعیت تاثیر فیزیولوژی باشد تاثیری بر رشد کلی محصول و باردهی آن ندارد، اما اگر علت این جمع شدن برگهای گیاه آلودگی ویروسی باشد باید گیاهان آلوده را هر چه زودتر بکنید و از گیاهان دیگر دور کنید. باید این گیاهان آلوده گوجه فرنگی را از بین ببرید تا نگذارید ویروس بیماری زای آن به گیاهان مجاور گسترش پیدا کند.

راهکار اصلی مدیریت و کنترل لوله شدن و پیچ خوردن برگها، پیشگیری است. تنها انواعی از گیاهان گوجه را انتخاب کنید که مقاوم به آفت و بیماری باشند.

همچنین تا جایی که میتوانید جلوی هجوم آفت مگس سفید به گیاهانتان را بگیرید. برای این کار میتوانید از پوشش ردیفی استفاده کنید و زمین کشت را عاری از علفهای هرز نگه دارید چرا که علفهای هرز آفتها را به خود جذب میکنند.

طاعتی زاده
فروردین ۸, ۱۳۹۹