واریته های توت فرنگی از نظر باردهی

واریته های توت فرنگی

توت فرنگی یکی از محبوب ترین میوه ها در بین مردم است. شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که تا کنون کاشت توت فرنگی را تجربه کرده اید. هزینه کاشت اندک در باغچه های خانگی، تولید میوه حتی با کمترین حد مراقبت، بهای مناسب میوه های تولیدی، جذابیت رنگ و شکل نسبت به سایر میوه ها، طعم و مزه مطلوب و  قابلیت تازه خوری از جمله مزایای کاشت آن در خانه است. توت فرنگی ارقام و واریته های مختلفی دارد که هر کدام از نظر دوره باردهی متفاوت می باشند. در این مقاله شما را با واریته های مختلف توت فرنگی از نظر باردهی آشنا می کنیم.

واریته های توت فرنگی از نظر دوره باردهی:

واریته های ژوئن- بارده

واریته های “ژوئن- بارده” بالاترین توسعه سطح زیر کشت را در جهان دارند. این گروه از توت فرنگی ها به طول روز حساسند. بوته‌های این واریته‌ها در طی ماه‌های تابستان به رشد رویشی می‌پردازند و ضمن روزهای بلند و گرم سال به تولید رانرهای متعدد اقدام می‌نمایند. گیاهان مادری با ارسال رانرها به ایجاد بوته‌های خواهری در اطرافشان می‌پردازند و بدین طریق در فواصل بین ردیف‌ها گسترش می‌یابند. واریته‌های مزبور به توسعه جوانه های گل در اواخر تابستان و پائیز که روزها کوتاهتر و دمای هوا خنک تر است، اقدام می‌ورزند سپس گل ها در ماه ژوئن بهار سال بعد به میوه تبدیل می گردند. این واریته ها به تولید میوه های درشت و مردم پسند در اواخر بهار می پردازند. آنها فقط یکبار در هر سال طی یک دورۀ 3 هفته ای به میوه دهی اقدام می کنند.

برای پرورش توت فرنگی در باغچه های خانگی بهتر است از انواع “ژوئن- بارده” استفاده شود. اینکه باید یکسال را در انتظار برداشت میوه ها به سر برد ولیکن میوه های با ارزشی حاصل خواهند آمد. دوره باردهی این واریته ها چندین سال می باشد. باردهی آنها در سال سوم به حداکثر می رسد سپس دچار کاهش عملکرد می شوند.

از ویژگی های این واریته ها عبارتند از:

الف) آنها فقط یکبار در سال به تولید میوه می پردازند.

ب) برای سال اول بهتر است تمامی غنچه ها را از بوته ها جدا سازند تا گیاه به استقرار مناسب دست یابد.

مهمترین ارقام تجارتی این گروه عبارتند از:

Hood ، Totem ، Benton ، Tillamook ، Allsta

توت فرنگی

برای مشاهده و خرید بذر انواع توت فرنگی، کلیک کنید.

واریته های همیشه- بارده

غنچه های بوته های این گروه را در اواخر ژوئن سال اول پس از کاشت، از بوته ها حذف می کنند تا پس از استقرار مناسب به تولید غنچه هایی بپردازند که به میوه های پائیزه تبدیل شوند. این واریته ها به تشکیل غنچه ها در طی روزهای بلند تابستان و روزهای کوتاه پائیز اقدام می کنند بطوریکه غنچه های تابستانه به میوه های پائیزه و غنچه های پائیزه به میوه های بهاره تبدیل می شوند.

ویژگی های باردهی این واریته ها عبارتند از:

الف) میوه دهی فراوان در اواسط ژوئن

ب) میوه دهی کم در اواسط تابستان

پ) میوه دهی متوسط در اواسط پائیز

واریته های “همیشه- بارده” رانرهای اندکی تولید می کنند و تمایل به ایجاد چندین تاج دارند. بوته های این واریته ها حقیقتا همیشه بارده نیستند. آنها دو دفعه در سال (اواخر بهار ، اواخر تابستان تا اوایل پائیز) به تولید گل ها و میوه های کوچک می پردازند.

مهمترین ارقام تجارتی این گروه عبارتند از:

Fort Laramie ، Quinault ، Tristan

واریته های روز- خنثی

آنها جدیدترین واریته های توت فرنگی محسوب می شوند. اینگونه توت فرنگی ها هیچگونه حساسیتی به تغییرات سالیانۀ طول روز ندارند. قابلیت رانردهی این واریته ها نسبتا کم است.

بوته های چنین ارقامی طی سراسر فصل رشد به تولید میوه های کوچک و شیرین می پردازند. محصول دهی آنها در اقالیمی با ماههای خنک بیشتر از اقالیم گرم است. میوه دهی این گروه کمتر از نوع “ژوئن-بارده” می باشد. هر بوته از این واریته ها سالانه 8 – 6 اونس میوه در شرایط مناسب تولید می کند. توصیه شده است که اولین سری از غنچه های تولیدی آنها را پس از کاشت از بوته ها جدا سازند سپس اجازه دهند تا گیاه به میوه دهی در سراسر تابستان بپردازد.

مهمترین ارقام تجارتی این گروه عبارتند از:

Tristar ، Tribute ، Selva

ارقام آلپی چند منظوره

ارقام آلپی چند منظوره توت فرنگی از خویشاوندان توت فرنگی های وحشی هستند که غالبا در اطراف خانه ها و مسیرهای پیاده روی کاشته می شوند. آنها در واقع تنها گروه از توت فرنگی هایی هستند که از بذور واقعی حاصل می آیند. این قبیل از توت فرنگی ها جزو ارقام “روز- خنثی” محسوب می گردند و قادرند پوششی عالی توأم با غنچه های معطر و میوه های خوشمزۀ سفید تا قرمز رنگ بر سطح خاک فراهم سازند. بوته های این گروه به تولید بذور فراوان در سراسر فصل رشد می پردازند و از این طریق به بقاء خویش تداوم می بخشند.

0
دیدگاه‌های نوشته