الماس 0 الماس
الماس 0 الماس
Generic selectors
کاملا مشابه کلمه
جستجو در عناوین
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
مقالات
محصولات

هرس فلفل دلمه

گیاه فلفل به صورت مستمر تولید ساقه و برگ جدید می نماید و از رشد نا محدودی برخوردار است. جهت ایجاد تعادل و افزایش تولید هرس فلفل گلخانه ای ضروری است و باید برگ ها و گل های اضافی حذف شود. نگهداری دو ساقه فرعی و حذف کلیه شاخه های ثانویه از اصول اصلی هرس فلفل می باشد. به دلیل تراکم ۳ بوته در هر متر مربع هرس فلفل گلخانه ای باعث افزایش جریان هوا و کاهش بیماری ها و آفات می شود. بعد از گذشت یک هفته، بوته های فلفل تعداد ۲ تا ۳ ساقه در محل شاخه دهی تولید می کنند که دو تا از قوی ترین ساقه ها انتخاب و نگهداری می شود. گیاه جهت ادامه رشد به قیم نیاز دارد. بوته فلفل تقریبا در هر دو هفته هرس می شود.
هرس فلفل گلخانه

برگ ها و جوانه های جانبی که از اطراف بندهای جدید بر روی ساقه اصلی رشد کرده اند هرس می شوند تا شکل گیاه حفظ شود. بوته فلفل از محل گره ها گلدهی نموده و شروع به تولید محصول می نماید. در هنگام هرس باید دقت شود که جوانه انتهایی تنه اصلی کور نشود. سیستم تربیت بوته به روش اسپانیایی و روش V می باشد، که شامل شکل دادن به دو ساقه اصلی و حفظ یک یا چند برگ بر روی هر گره می باشد.

هرس فلفل گلخانه

در ابتدای هر فصل شاخه ها و برگ های اضافی روی هر گره باید هرس شده و تنها یک برگ روی آن باقی گذاشت. در اواسط فروردین تا حدود دو برگ روی هر گره اجازه رشد داشته و شاخه دیگری همگام با برگ دوم شروع به رشد می کند. دومین شاخه فرعی و برگ های فلفل هرس شده و باز هم یک برگ روی هر شاخه فرعی باقی می ماند. در اواسط اردیبهشت ماه و اوایل خرداد می توان اجازه داد تا برگ سوم نیز رشد نماید.

کشت فلفل دلمه در گلخانه را میتوانید در این لینک مطالعه کنید.

0
فردین کشت