الماس 0 الماس
الماس 0 الماس

نتایج بیشتر...

Generic selectors
کاملا مشابه کلمه
جستجو در عناوین
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
مقالات
محصولات

هرس صیفی جات در گلخانه

هرس صیفی جات

صیفی جات در گلخانه بدلیل محدودیت فضا و رشد عمودی باید هرس شوند تا بهترین عملکرد حاصل گردد و مصرف عناصر مغذی بطور بهینه جهت استفاده در تولید محصول بیشتر بتوان بهره برد. هرس صیفی جات در گلخانه از ارکان مهم تولیدات گلخانه ای می باشد.

هرس خیار:

بوته های خیار را تا ارتفاع حدود سی سانتی متر گل های آن باید حذف گردد . زمانی که ارتفاع بوته از قیم بلند تر شد و انتهای ساقه روی خاک قرار گرفت تمامی برگ های این قسمت نیز باید حذف شود. تربیت خیار به صورت تک شاخه توصیه می گردد و در ارقام بهاره در هر کدام از شاخه ها یک بند نگهداری شده و ادامه شاخه فرعی حذف می گردد. در ارقام پاییزه کلیه شاخه های فرعی را حذف نموده و میوه فقط بر روی شاخه اصلی نگهداری می شود.

هرس صیفی جات

هرس گوجه فرنگی:

در این گیاه کلیه شاخه های فرعی در تمام دوره رشدی حذف می گردد. فقط اخرین شاخه نزدیک جوانه انتهایی را نگه می داریم که اکر جوانه انتهایی به هر دلیلی از بین رفت بوته ما قابلیت رشد داشته باشد و به محض رویش شاخه فرعی بالاتر این شاخه نیز حذف می شود. در طس رشد بوته گوجه فرنگی شاهد رویش مجدد شاخه ها در فاصله بین برگ و شاخه اصلی خواهیم بود که با بررسی روتین  این شاخه ها را حدف می نماییم.

برخی از ارقام گوجه فرنگی که تعداد میوه بر روی خوشه زیاد می باشد جهت برداشتن میوه های یکدست گل های انتهایی خوشه حذف می گردند.

برگ هایی که بعد از پایین کشی بوته روی بستر قرار می گیرند نیز حذف می کنیم.

از شاخه های هرس شده می توان به عنوان قلمه برای تولید بوته های جدید استفاده نمود.قلمه گوجه فرنگی به راحتی ریشه دار می گردد.

هرس صیفی جات

هرس فلفل:

در بین صیفی جات سخت ترین هرس مربوط به گیاه فلفل می باشد که حتما باید به موقع و از زمان کوچکی بوته آغاز گردد.

اولین هرسی که در این گیاه انجام می شود هرس گل است.گلی که در بین دو شاخه اول این بوته تشکیل می شود را حتما باید حذف نمود تا بوته ما به رشد کاملی به لحاظ رویشی برسد و وارد فاز زایشی نشود.

فلفل از حدود فاصله 15 سانتی متری شاخه های متعددی تولید می نماید که باید دو شاخه قوی تر و بهتر را به عنوان شاخه اصلی نگهداری نموده و هر چه  شاخه و برگ در پایین آن است را حدف نمود. از این دو شاخه اصلی شاخه های فرعی بسیاری تولید می گردد که یک تا دو بند آن را نگه داشته و بقیه شاخه فرعی را حذف می نماییم. روی هر شاخه فرعی فقط مجاز به نگهداری 3-4 فلفل هستیم. در مواردی که نمی خواهیم ارتفاع بوته از ی حدی بلند تر شود جوانه انتهایی را حذف می نماییم.

در فلفل دلمه ای تعداد را کمتر کرده و دو فلفل نکهداری می نماییم.

هرس در بادمجان نیز کاملا شبیه فلفل دلمه ای می باشد.

0