عمومی

نیاز نوری گیاهان

نیاز نوری گیاهان

نیاز نوری گیاهان یکی از مسائل بسیار مهم در تولید و حفظ و نگهداری گیاهان می باشد. که در این مقاله به علایم کمبود یا زیادی آن و نور مناسب خواهیم پرداخت.

نور فیلتر شده یعنی چی ؟

داخل مطالب گل و گیاه زیاد با اصطلاح نور فیلتر شده برخورد کردید که من در این پست براتون به صورت مختصری در مورد نور مورد نیاز گلهای آپارتمانی توضیح میدم.

نور هر گیاه را متناسب با نیاز آن باید تامین کرد ، بطور کلی نور مستقیم آفتاب از پشت شیشه برای گلهای آپارتمانی مضر است مخصوصا افتاب ظهر و بعد از ظهر تابستان

 نور باید از پشت یک پرده تور یا روزنامه یا پرده کرکره …. عبور نموده وبه اصطلاح فیلتر شده وبه آنها بتابد.
نور فیلتر شده : به نوری گفته میشه که از جسمی عبور کند و از شدت نورکاسته شود و سپس به گیاه برسد (نوری که از شیشه عبور میکند فیلتر شده نیست )

نیاز نوری گیاهان آپارتمانی به این نور فیلتر شده هم متفاوت است چرا که در کنار این پنجره نور بیشتر ودر وسط اتاق نور کمتر ودر انتهای اتاق نور تاریکتری وجود دارد.و یا هر چقدر پرده ضخیم تر باشد نور بیشتر فیلتر شده که بدین صورت میتوانیم مقدار مناسب نور برای گیاه را فیلتر کنیم .
برای مثال گیاهان ابلق و رنگی و گلده ها به نور درخشان نیاز دارند که میتونید محلی نیم سایه با افتاب ملایم یا مکانی کنار پنجره با نور فیلترشده درنظر گرفته شود مانند کرتون _ کوردیلین _ کالادیوم _ آکوبا-دیفن باخیا-پتوس برگ ابلق -بنجامین ابلق-حسن یوسف و…
گیاهان گلده برای به گل رفتن نیاز به نور خوبی دارند.

گیاهان همیشه بطرف نور متمایل میشوند از این رو بایستی هراز گاهی جهت جلوگیری از خم شدن به طرف نور وبدشکلی گیاه آنرا بچرخانیم تا هردو طرف به یک اندازه بطرف نور کشیده شوند.

 از کجا بفهمیم که نور گیاه زیاد است ؟

زمانی که نور بیش از حد زیاد باشد:
برگهای گیاه رو به سمت بالا جمع میشود .
برگها پژمرده و گیاه نشاط خود را ندارد و زمانی که نور کم است مثل صبح یا غروب گیاه سر حالی است .
روی برگها لکه های قهوای رنگ (آفتاب سوخته) ایجاد میشود.

تغییر رنگ و نازک شدن برگها ، حاشیه برگ متمایل به رنگ قرمز و جگری می شود.

 ازکجا بفهمیم گیاه در شرایط نور کم است؟

برگها به سمت پایین گیاه جمع میشود ، این واکنش به خاطر این است که گیاه بتواند نور بیشتری دریافت کند .
فواصل برگهایی که روییده اند بیشتر از فواصل برگهای کهنه بوده وبرگهای جدید نیز کوچکتر شده باشند ، که در اصطلاح گفته میشود گیاه شما رشد علفی پیدا کرده است.

 اگر گیاهان ابلق و رنگی نظیر کروتن ها یا پتوس ابلق تغییر رنگ داده و برگ هایشان کاملاً رنگش سبز گشته نشان میدهد نور کمی به گیاه رسیده است و گیاه را باید به محل های پر نور تر منتقل نمود.
ریزش برگهای انتهایی گیاه نیز نشانه نور کم است مخصوصا در گیاهان نور دوست ،مثلا گیاه اپیشیا یا دیفن باخیا اگر نور مورد نیازش تهیه نشود شروع به خشک شدن و ریزش برگ های پایینی میکند.