مدیریت باغ در زمستان

بسیاری از مردم با شروع پاییز و زمستان رسیدگی به باغات و اقدامات نگهداری از این مهم را تا شروع فصل جدید (بهار) قطع میکنند. مدیریت باغ در زمستان در کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یخ آب زمستانه:

یخ آب یا آبیاری غرقابی یک روز قبل از اینکه دمای هوا به سرمای قابل توجهی (کمتر از صفر درجه سانتیگراد) برسد در از بین بردن بسیاری از تخمها ، لاروها و حشرات کامل تاثیر بسیار زیادی دارد ، ضمن اینکه بسیاری از بیماریهای قارچی و باکتریهای هم کنترل نسبی می شود.
تعداد زیادی از این آفات ، آفات خاکزی هستند که خسارت خود را به ریشه و طوقه گیاهان میزنند. تعدادی از این حشرات ، حشراتی هستند که تنها زمستان را در زیر خاک و کاه و کلش روی زمین میگذرانند و خسارات آنها در بخش های هوایی گیاه و با شروع فصل بهار ایجاد می شود.
لذا یخ آب زمستانه می تواند بخش زیادی از آفات را از بین ببرد.
در سالهای اخیر آفت کرم سفید ریشه و آبدزدکها ، خسارت جدی را به باغات میوه و مزارع ایجاد کرده اند و کشاورزان با استفاده از سموم مختلف به مبارزه با آنها می پردازند ، اما استفاده سموم در خاک خسارات جبران ناپذیری را به کیفیت خاک ایجاد می کند
اینجا است که لزوم استفاده از روش آبیاری غرقابی زمستانه را پررنگ میکند .
غرقاب کردن خاک درختان منجر به یخ زدن سطح خاک شده و مانع از تنفس کرم‌ها و آفات می‌شود. بهترین دمای هوا برای انجام این عملیات دمای ۷- است اما دماهای پایین تر از صفر تا ۱۰- مفید هستند باید توجه داشت که دماهای بسیار پایین میتواند به طوقه و ریشه درختان خسارت بزند و لذا در چنین دماهایی این روش توصیه نمی گردد .
آبیاری غرقابی زمستانه یا یخ آب ، علاوه بر کنترل بخش زیادی از آفات و بیماریها موجب بهبود خواص فیزیکی خاک میشود . خاکهایی که یک یا دوبار در زمستان با این روش آبیاری می شود بافت اسفنجی تری پیدا کرده و تخلخل بیشتری پیدا می کنند ، در حقیقت آب در زمان یخ زدن دچار انبساط می شود و این انبساط در خاک ، موجب جدا شدن ذرات خاک از هم و بالارفتن تخلخل خاک می شود ، در خاکهای سنگین و رسی سنگین ( که اکثر خاکهای کشور را شامل می شود ) بالا بردن تخلخل موجب حفظ رطوبت خاک ، در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و گسترش ریشه گیاهان می شود .

پاکسازی باغ از مواد آلی:

 حتما نسبت به جمع آوری میوه های ریخته شده در سطح باغ ، کاه و کلش ، برگ های خزان شده ، چوب های پوسیده ، بقایای علف های هرز و هرگونه مواد آلی دیگر اقدام نمایید .(بسیار ضروری زیرا بسیاری از آفات را به همین روش از باغ خارج کرده اید)
مواد ذکر شده محل های بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی حشرات به نوع های مختلف ( حشره کامل ، تخم و شفیره و.. ) می باشد.
توصیه میگردد برای مدیریت باغ ها مواد جمع آوری شده طبق دستورالعمل فنی و در محل مناسب به کود های آلی تبدیل و پس از طی پروسه تبدیل مجددا به خاک باغ برگردد. با این روش بسیار ساده از طغیان درصد زیادی از آفات و بیماریها در فصل بهار و تابستان پیشگیری کرده آیم.

کود دهی و اصلاح بافت خاک:

فصل زمستان بهترین زمان برای اصلاح خاک و ایجاد تعادل بین منبع و مخزن مواد غذایی در خاک در مدیریت باغ ها می باشد .
در حقیقت بایستی تعادلی بین مصرف کننده ، یعنی گیاهان و منابع تامین مواد غذایی شامل عناصر غذایی موجود در خاک ، هوا و موجودات بسیار کوچک یا همان میکرو ارگانیسم ها وجود داشته باشد.
قبل از هر چیزی شناخت ما نسبت به خاک موجود ، میزان مواد آلی و نور و همینطور نیازهای تغذیه گیاهانمان مطرح است به این منظور انجام نمونه برداری اصولی از خاک و آب و انجام آزمایشات مربوطه بسیار مهم و ضروری است .
آزمایش تجزیه گیاهی از برگهای گیاهان به عنوان روش تکمیلی برای شناخت نیازهای گیاه توصیه می گردد.
باید دقت داشت که نتایج این آزمایشات بایستی توسط یک کارشناس مجرب و با حوصله نسبتا زیاد تجزیه و تحلیل گردد و توصیه لازم انجام گیرد…زیر نظر کارشناسان کلینیک و گیاهپزشکان نسبت به ضدعفونی درختان و پوشش محل های زخم تنه ها و ضدعفونی شاخه ها اقدام جدی نمایید.

طاعتی زاده
اسفند ۴, ۱۳۹۸