مقالات تخصصی

چگونگی بهبود رنگ و قند میوه

رنگ و قند میوه

رنگ و قند میوه نشانه مهمی از رسیدن میوه است. با بالغ شدن میوه، رنگ میوه به تدریج از سبز به زرد، قرمز یا نارنجی تغییر می کند. رنگ های مختلف میوه ها حاوی انواع مختلفی از رنگدانه ها هستند. رنگدانه‌های مربوط به رنگ میوه عمدتا شامل کلروفیل، کاروتنوئیدها، آنتوسیانین‌ها و فلاونوئیدها و … است.

چگونگی تغییر رنگ و قند میوه

رنگ‌ میوه به فرآیند از بین رفتن کلروفیل، ظاهر شدن رنگ‌های دیگر و یا سنتز رنگدانه‌های دیگر اشاره دارد. در ادامه مهمترین موارد و دلایل رنگ و قند میوه را برای شما همراهان عزیز فردین کشت شرح می دهیم.

از بین رفتن کلروفیل

به طور کلی کلروفیل در بخش های سبز گیاه و یا حتی در پوست میوه ها وجود دارد. در برخی از میوه ها مانند سیب نیز دیده می شود. از بین رفتن کلروفیل می تواند قبل یا بعد از رسیدن میوه مانند پرتقال یا قبل و بعد از رسیدن میوه مانند گلابی رخ دهد. در گوجه‌فرنگی و مرکبات عمدتاً به دلیل تبدیل کلروفیل به کروموپلاست این تغییر رنگ و قند میوه رخ می دهد که باعث می‌شود کلروفیل توانایی فتوسنتزی خود را از دست بدهد و اتیلن موجود در هورمون‌های گیاهی باعث افزایش روند کلروز میوه می‌شود.

رنگ و قند میوه

ظاهر شدن کاروتنوئید

کاروتنوئیدها عمدتا کاروتن، لیکوپن، لوتئین و … هستند که در مراحل اولیه رشد میوه تشکیل می شوند و عموماً در کلروپلاست وجود دارند. هنگامی که کلروفیل ناپدید می شود، رنگ کارتنوئیدها دیده می شود و میوه را زرد یا حتی قرمز می کند. به عنوان مثال، موز در طول فرآیند رسیدن، تقریباً تمام کلروفیل موجود در پوست خود را از دست می دهد، اما لوتئین و کاروتنوئیدها بدون تغییر باقی می مانند و موز را زرد می کند. علاوه بر این، کاروتنوئیدها همچنین می توانند از کلروپلاست به کروموپلاست تبدیل شوند تا کاروتنوئیدهای جدید را سنتز کنند. سنتز این مواد تحت تأثیر محیطی مانند نور و دما قرار می گیرد.

سنتز آنتوسیانین ها

آنتوسیانین رنگدانه اصلی است که رنگ میوه بالغ را تشکیل می دهد. می تواند در آب حل شود و به طور کلی در واکوئل وجود دارد. هنگامی که میوه بالغ می شود به مقدار زیادی جمع می شود. آنتوسیانین عمدتاً به شکل آنتوسیانین در گیاه وجود دارد.

آنتوسیانین توسط آنتوسیانین ها و پلی ساکاریدها تولید می شود که تشکیل آن به آنتوسیانین ها، قندها و گیرنده های نور نیاز دارد. بیوسنتز آنتوسیانین ها ارتباط نزدیکی با تجمع کربوهیدرات ها (عمدتاً قندها) دارد. در طول دوره افزایش رنگ و قند میوه، سرعت تجزیه نشاسته تسریع می شود و محتوای قندهای محلول افزایش می یابد که باعث سنتز آنتوسیانین ها می شود.

علاوه بر این، سنتز آنتوسیانین ها نیز نیازمند قرار گرفتن در معرض نور است. گیرنده های نوری عمدتا فیتوکروم ها هستند که نقش مهمی در تنظیم تشکیل آنتوسیانین دارند. علاوه بر این، قسمت های ساختاری آنتوسیانین های حاوی فنل و پلی فنل در گیاهان تحت شرایط خاصی از بین می رود.

کینون هایی که به رنگ سیاه اکسید می شوند میوه را قهوه ای می کنند، مانند شاه بلوط و .. در زمان رسیدن، پوست میوه قهوه ای می شود. با از بین رفتن کلروفیل، سنتز کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها، رنگ میوه تغییر می کند و  به رنگ های دیگر به دلیل نسبت های مختلف عناصر مختلف در پوست، رنگ های متفاوتی از میوه های زراعی شکل می گیرد.

نحوه افزایش رنگ و قند میوه

رنگ و قند میوه

افزایش رنگ و قند میوه یک فرآیند متابولیک فیزیولوژیکی پیچیده است که تحت تأثیر عواملی مانند نور، تغذیه معدنی، دما، رطوبت و هورمون های درون زا قرار می گیرد.

نور 

نور تاثیر بیشتری بر رنگ و قند میوه دارد. نور به تشکیل رنگدانه ها کمک می کند، فتوسنتز برگ ها را تقویت می کند، اجازه می دهد تا قند بیشتری به میوه برسد و مستقیماً باعث ایجاد رنگدانه در میوه می شود. کمبود نور منجر به تولید آنتوسیانین می شود. در این حالت سنتز رنگدانه کمتر است و میوه کم رنگ می شود.

به عنوان مثال، اگر شاخه ها بیش از حد متراکم باشند یا درخت میوه بیش از حد داشته باشد، در انتقال نور تأثیر می گذارد. میوه ای که در پایین یا سایه قرار دارد رنگ طبیعی و یکنواختی نخواهد داشت.

تغذیه

مواد مغذی معدنی می توانند روی رنگ و قند میوه تاثیر بگذارند. مواد مغذی معدنی مختلف اثرات متفاوتی دارند. به عنوان مثال، نیتروژن بیش از حد منجر به رشد بیش از حد شاخه ها و برگ ها، کاهش انتقال مواد مغذی به میوه، تاخیر در از بین رفتن کلروفیل می شود و منجر به کلروز میوه نمی شود.

عناصری مانند فسفر و پتاسیم برای رنگ گیری میوه مفید هستند. فسفر می تواند سنتز مواد مغذی را تقویت کند و انرژی را برای بهتر شدن رنگ و قند میوه ها فراهم کند. پتاسیم فعال کننده آنزیم های موجود در مسیر متابولیسم قند است که هر دو می توانند باعث انتقال قند به میوه و افزایش محتوای قند در میوه شوند.

۳ قله جذب کلسیم در درختان میوه را در مقالات فردین کشت بخوانید.

دما

دما تأثیر مهمی بر رنگ و قند میوه دارد، به ویژه تفاوت دمایی بین روز و شب. دمای بالا در طول روز منجر به فتوسنتز قوی و تجمع کربوهیدرات ها می شود، در حالی که دمای پایین در شب، نه تنها تجزیه کلروفیل را تسریع می کند، بلکه به دلیل تنفس ضعیف مواد مغذی کمتری مصرف می شود که تجمع کربوهیدرات ها، سنتز آنتوسیانین ها، کاروتنوئیدها و … را افزایش می دهد که برای بهبود رنگ و قند میوه مفید است.

رطوبت

رطوبت ارتباط نزدیکی با سنتز و تجزیه آنتوسیانین ها دارد. رطوبت بر محتوا و پایداری آنتوسیانین ها تأثیر می گذارد. آبیاری بیش از حد یا بارندگی در طول دوره رسیدن میوه منجر به محتوای آب بیش از حد در سلول های پوست میوه می شود و در نتیجه قند و آنتوسیانین ها را کاهش می دهد.

اگر غلظت زیاد باشد، میوه کم رنگ است. خشکی متوسط کربوهیدرات های نامحلول را به قند محلول تبدیل می کند که برای رنگ و قند میوه مفید است، اما خشکی بیش از حد باعث می شود ریشه ها آب و مواد مغذی کمتری جذب کنند که برای رشد میوه مفید نیست.

آبیاری قطره ای چند وقت یکبار و چه مدت باید اجرا شود؟

فیتوهورمون

رنگ و قند میوه

هورمون های درون زا نیز نقش مهمی در رنگ و قند میوه دارند. فیتوهورمون‌ها سنتز آنتوسیانین‌ها را با تأثیر بر فرآیند متابولیک و بیان ژن در گیاهان تنظیم می‌کنند و در نتیجه بر هورمون‌های رنگ‌دهنده میوه‌ها مانند اکسین، اسید آبسیزیک و اتیلن تأثیر می‌گذارند که می‌تواند رنگ‌ میوه را افزایش دهد.

سنتز آنتوسیانین های داخلی برای رنگ و رسیدن میوه مفید است، جیبرلین از سنتز آنتوسیانین ها جلوگیری می کند و رنگ میوه را به تاخیر می اندازد.

اقدامات برای بهبود رنگ و قند میوه

بهبود شرایط نور

رعایت فاصله کاشت می تواند تهویه و انتقال نور به درختان را بهبود بخشد. میوه ها را با هرس کردن، تنک کردن معقول میوه، چیدن برگ ها و گذاشتن لایه بازتابنده و … بهتر کنید که می تواند باعث افزایش رنگ و قند میوه شود. هنگام چیدن برگ ها، دمبرگ ها را نگه دارید تا روی برگ ها کناری تأثیر منفی نگذارید.

کوددهی و آبیاری علمی

کوددهی متعادل، کاربرد علمی کودهای آلی، تناسب علمی همه مواد مغذی و کوددهی معقول می‌تواند رنگ و قند میوه را بهتر کند، میزان کود نیتروژن را کنترل کنید و به طور معقولی مواد مغذی مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم و کودهای منیزیمی را که منجر خوش رنگ شدن میوه می شود استفاده کنید. آبیاری مناسب در طول دوره رنگ گیری میوه، منجر به تجمع قند در میوه و بهبود کیفیت میوه می شود.

کود نیتروژن برای درختان میوه چگونه باید استفاده شود؟

بسته بندی میوه

رنگ و قند میوه

بسته بندی به موقع میوه ها می تواند باعث افزایش رنگ میوه، بهبود صافی سطح میوه و بهبود کیفیت میوه شود. بسته بندی میوه باعث کاهش محتوای کلروفیل پوست و تقویت پوست سبز زمردی می شود و محتوای فیتوکروم در میوه تازه کیسه ای کاهش می یابد.

استفاده علمی از تنظیم کننده ها

استفاده علمی و منطقی از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاه و تغذیه ویژه محصولات و اقداماتی برای افزایش مناسب اختلاف دما بین روز و شب نیز می‌تواند به طور موثری رنگ و قند میوه را بهبود بخشد. در تولید واقعی، تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مناسب می‌توانند به طور موثر رنگ‌ میوه را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. افزایش کیفیت محصولات نیز باعث افزایش سود کشاورزان می شود.

نوشته های مشابه