بیماری ها و مشکلات درختان پسته

همه ساله و با شروع فصل گرما در برخی از باغات درختان پسته شاهد ریزش برگ و گاهاً خوشه ها هستیم که موجب نگرانی میشود.
تجارب سالهای گذشته نشان می دهد همزمان با گرم شدن هوا و بالا رفتن میزان تنفس گیاه، افزایش هورمون اتیلن موجبات ریزش برگ ها و خوشه ها را فراهم می آورد. برخی از عوامل که باعث تشدید این عارضه میشوند. مانند غرقاب کردن ، استفاده از کودهای غیر استاندارد و موارد ناشناخته بیشتری که نیاز به تحقیق را دارد.
بطور کلی هر عارضه ای که موجب کاهش سطح اکسیژن در اطراف ریشه شود، ریزش برگ و میوه را تشدید میکند که البته موقتی است.
عنصر کلسیم نقش موثری در کاهش سنتز اتیلن در گیاه دارد.
این عارضه با آبیاری زمین افزایش می یابد اما موضوع موقتی بوده و عموماً بعد از دو سه روز متوقف می شود.
بطور کلی عارضه برگ ریزی موقت غیر از ضرر اندک جای نگرانی زیادی ندارد و نیاز به انجام عمل خاصی نیست.

نوع دیگر ریزش برگ تابستانه را داریم که می تواند از طغیان آفات باشد می طلبد در مبارزه با آفات جدی باشیم ریزش برگ تابستانه نابودی جوانه ها را هم در پی خواهد داشت و اگر این اتفاق را داشته باشیم دو سال بدون محصول را باید داشته باشیم و خطرناک ترین ریزش برگ در اصل ریزش زیاد تابستانه می باشد ( ریزش خارج از نرمال تابستانه برگ را باید در طغیان آفات ببینم )

برگ ریزان پاییزه هم ظاهرا طبیعی است و کمتر جای نگرانی دارد ولی باغدارانی موفق خواهند بود که حتی آخرین مبارزه علیه آفات در بعد از بر داشت را نیز فراموش ننمایند در پاییز هم ماندگاری هر چه بیشتر برگ ها تا آخرین زمان ریزش بر روی درختان نشان از موفقیت باغدار در مقابله با آفات و تغذیه مناسب درختان می باشد.

سرخشکیدگی (die black) درختان پسته:
این بیماری در چند سال اخیر به عنوان عامل نابودی و مرگ تدریجی درختان پسته ظاهر شده است. سرخشکیدگی توأم با سیاه شدن شاخه های نازک و کوتاه به خوبی روی درختان قابل مشاهده است. اهمیت این عارضه به حدی است که تقریباً تمام درختان واریته های فندقی را تدریجاً به نابودی کشانده است و سال به سال درختان بیشتری در اثر این بیماری می خشکند. تقریباً مهمترین و خسارتزاترین بیماری باغات پسته، بیماری سرخشکیدگی درختان پسته میباشد. ارقام فندقی، کله قوچی و شاهپسندی نسبت به این بیماری بسیارحساس، رقم ممتاز نیمه حساس و ارقام اکبری و احمدآقایی مقاوم ارزیابی شده اند.

علت سیاه شدن دانه های پسته در ابتدای ارزنی یا عدسی شدن چیست؟

عوامل سیاه شدن دانه ها:

۱-  آفات در مرحله ارزنی شدن پسته :

-سنک پسته
-کنه های پسته
-زنجره پسته

۲- عوامل مربوط به تغییرات دما :
-سرما زدگی
-گرما زدگی
-بادزدگی وطوفان

۳- عوامل فیزیولوژیک وتغذیه ای :
-کمبود و عدم جذب کلسیم
-کمبود ریزمغذی ها

۴- عدم گرده افشانی دانه ها که بعد از یک هفته منجر به سیاه و ریزش دانه های پسته می شود.

تفاوت علائم شوری و گموز در درختان پسته:

در شوری ابتدا برگ و سپس میوه خشک می شود اما در گموز برگ و میوه با هم خشک می شوند .

– در گموز یکباره به حالت طبیعی خشک می شود . ( سبز خشک )

اما در شوری برگها از حاشیه به صورت منظم شروع به خشک شدن نموده و به تدریج به رگبرگ اصلی می رسد رنگ برگها قهوه ای کم رنگ و اثرات خشک شدن موجی روی برگها دیده می شود .

– در گموز میوه ها به حالت طبیعی خشک می شوند اما در شوری از نوک اکثر دانه های پسته صمغ ترشح شده و سیاه می شود و سپس دانه خشک می شود .

-درختی که به واسطه گموز خشک شده باشد خود به خود هرگز سبز نمی شود .

اما درختی که به واسطه شوری خشک شده باشد می تواند دوباره از نوک شاخه ها جوانه تازه زرد و سبز شود.

طاعتی زاده
فروردین ۷, ۱۳۹۹