خوابانیدن شاخه ۱

خوابانیدن شاخه عملی است که شاخه گیاه مادری بطور مصنوعی در محیط خاک قرار داده و قسمت زخمی شده این شاخه که زیر خاک رفته است را در محیطی مرطوب و پر تهویه ریشه دار کنیم. محل زخمی شده را به جهت تحریک به ریشه زایی می توان با اکسین آغشته نمود.

اگر گیاه ما به جهت پایه تولید می شود می توان آن را با بذر تکثیر نمود.

از عوامل موثر بر ریشه زایی شاخه خوابانیده شده می توان به همراهی گیاه مادری در ارسال مواد غذایی به محل ریشه زایی و سپید سازی، وجود زخم که موجب سپیدسازی و تولید کالوس در محل زخم می شود، آغشته کردن به هورمون اکسین، تامین رطوبت بستر را اشاره نمود.

خوابانیدن شاخه

سپید سازی شاخه چیست؟

شاخه ای که در آفتاب رشد می کند معمولا خشن تر و محکم تر است و مقاومت آن در برابر ریشه زایی بیشتر است و شاخه با شرایط کم نوری زیر خاک رشد می کند.از دلایل سپید سازی، تاریکی( تاریکی موجب تولید اتیلن می شود) موجب ترد تر شدن و کمرنگ شدن و سفید شدن شاخه شده و کمک به ریشه زایی می نماید.

در محل هایی که گیاه زخمی شده اتیلن زیاد موجب گندیدگی آن محل می شود. اتیلن به اکسین کمک می کند تا ریشه زایی بهتر اتفای بیفتد.

اتیلن موجب افزایش طول سلولی می شود که موجب ترد شدن بافت شده و ریشه زایی بهتر می گردد.

در فضایی مثل گلخانه خوابانیدن می تواند در درون گلدان اجرا شود. روش خوابایدن شاخه در مورد اکثر گیاهان چوبی سخت ریشه زا که با سایر روش ها براحتی قابل تکثیر نباشند توصیه می گردد. اما در صورت تمایل می توانیم حتی گیاهان آسان ریشه زا را براحتی با همین روش تکثیر کنیم. مانند پیچ امین الدوله و عشقه

گیاهانی که پاجوش فراوان در اطراف گیاهان مادری تولید می کنند  جداسازی آن ها از گیاهان مادری امکان پذیر نیست یا مکل می باشد می توان با روش خوابانیدن شاخه نیز آن ها تکثیر نمود.

بهترین زمان برای عمل خوابانیدن شاخه فصل بهار می باشد.

طاعتی زاده
بهمن ۱۹, ۱۳۹۸