عمومی

3 قله جذب کلسیم در درختان میوه

جذب کلسیم

کلسیم در متعادل کردن عملکردهای فیزیولوژیکی درختان در طول رشد به ویژه در زمان میوه دهی نقش دارد. جذب کلسیم می تواند رشد و نمو درختان میوه، گلدهی و میوه دهی را بهتر کند و از بیماری های فیزیولوژیکی مختلف ناشی از کمبود کلسیم جلوگیری کند. در این مطلب قصد داریم در مورد جذب کلسیم توسط درختان میوه مطالب کاربردی برای شما عزیزان ارائه دهیم.

علائم کمبود کلسیم

در اثر کمبود کلسیم رشد سیستم ریشه درختان میوه به شکل طبیعی نخواهد بود. به طوریکه ریشه‌های کوتاه و متعدد، زرد مایل به خاکستری، دیواره سلولی چسبناک، ریشه آسیب دیدن سلول‌های موجود در امتداد ریشه و حتی تا حدی سبب پوسیدگی ریشه می‌شود. نوک برگ های جوان درختان میوه در صورت عدم جذب کلسیم قلابی شکل و سبز تیره شده و برگ های جدید به محض ظاهر شدن از بین می روند و قادر به فتوسنتز نیستند. گل ها کوچک می شوند.

جریان کلسیم در درخت به سادگی که فکر می کنید نیست و برگ های مسن تر نسبت به برگ های جوان کلسیم بیشتری دارند. گاهی اوقات برگ های جوان در جذب کلسیم ناتوان هستند اما علائم کمبود را نشان نمی دهند ولی علائم کمبود این عنصر در میوه دیده می شود.

جذب کلسیم

سه قله جذب کلسیم در درختان میوه

سه دوره اوج جذب کلسیم برای درختان میوه وجود دارد:

اولین قله جذب کلسیم، حدود 20-30 روز پس از ریزش گل هاست، درختان میوه معمولا در این دوره قادرند 30 درصد کلسیم مورد نیاز خود را از طریق کوددهی جذب کنند.

قله دوم جذب کلسیم در دوره رشد میوه است که درختان می توانند حدود 50 درصد کلسیم محلول پاشی شده را جذب کند.

قله سوم حدود 30-20 روز قبل از چیدن میوه است و کلسیم جذب شده در این مدت می تواند تا حد امکان پاسخگوی نیاز کلسیم برای رشد درختان میوه در بهار سال آینده باشد.

توصیه می کنیم برای افزایش جذب کلسیم توسط درختان میوه، در این سه دوره ذکر شده از کودهای کلسیم دار استفاده کنید. مسلما محلول پاشی این عنصر موثرترین راه جهت افزایش جذب است.

جذب کلسیم

کاربرد کود نیترات کلسیم را با کلیک روی لینک در مقالات فردین کشت مطالعه کنید.

دلیل اصلی کمبود شدید کلسیم در درختان میوه

نیازهایی رشدی هر گیاه نسبت به گیاه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، متوسط نیاز کلسیم محصولات میوه و سبزی حدود 5 برابر گندم است. استفاده بی رویه از سه عنصر درشت مغذی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و بی توجهی نسبت به کوددهی با عناصر ریزمغذی باعث کاهش کلسیم در خاک شده است.

دسترسی گیاه به کلسیم در برخی از خاک ها به دلیل مدیریت نادرست نهاده های کشاورزی و اسیدی شدن خاک، کاهش یافته و در نتیجه میزان جذب کلسیم در گیاهان نیز کمتر از سایر عناصر شده است.

تامین کلسیم

کلسیم یک عنصر مغذی ضروری برای درختان میوه است. کاهش جذب کلسیم منجر به کاهش مقاومت و رشد ضعیف درختان میوه خواهد شد. در کمبودهای شدید، حتی ممکن است برخی مشکلات فیزیولوژیکی خاص ظاهر شود که منجر به کاهش عملکرد درختان میوه می شود. بنابراین لازم است هر چه زودتر کوددهی با این عنصر ضروری را آغاز کنید.

روش صحیح کوددهی، ترکیب خاکی کود کلسیمی و محلول پاشی کود کلسیمی است. مصرف خاکی کود کلسیمی مهمترین و اصلی ترین اقدام برای افزایش میزان کلسیم موجود در خاک است.

انواع مختلفی از کودهای کلسیمی برای استفاده در خاک وجود دارد: مانند کود سوپر فسفات، کود فسفات کلسیم منیزیم و آهک.

جذب کلسیم

محلول کلسیم مورد نیاز خود را در خانه بسازید!

آهکی که برای تنظیم pH خاک های اسیدی به خاک اضافه می شود، علاوه بر تنظیم اسیدیته خاک، عملکرد کود کلسیم را نیز دارد. آهک میزان کلسیم موجود در خاک را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و همچنین در بهبود خاک اسیدی و خاک متراکم موثر است.

برای محلول‌پاشی کلسیم باید به رقم درخت میوه و قله جذب کلسیم توجه کنید. درختان میوه در طول دوره گلدهی و باردهی که بحرانی ترین دوره برای مصرف مکمل کلسیم است، نیاز بسیار زیادی به کلسیم دارند. بنابراین محلول پاشی کود کلسیم دار باید قبل از گلدهی شروع شود و از مرحله میوه جوان تا مرحله چیدن محصول، 5-3 بار به طور مدام محلول پاشی شود.

از آنجایی که تحرک کلسیم در گیاه بسیار کم است، بهتر است در هنگام محلول پاشی روی برگ ها، کود را روی میوه و برگ های مجاور میوه نیز بپاشید تا به هدف اصلی برسد.

مقدار pH خاک را کنترل و تنظیم کنید و آن را بین 5-7 نگه دارید. زیرا pH بین 5-7 بهترین pH برای گیاهان زراعی جهت جذب کلسیم است.

چگونگی افزودن کلسیم به خاک را می توانید با کلیک روی لینک در مقالات تخصصی فردین کشت بخوانید.