انواع خاک

خاک و انواع آن یکی از ارکان مهم در کشت و پرورش گیاهان می باشد که شناخت ترکیبات هر نوع خاکی بما کمک شایانی در جهت بهبود عملکرد می نماید. این مقاله به انواع خاک و ترکیبات آن خواهیم پرداخت.

-خاک اسیدی : شامل خاک برگ،خاک چای،کود دامى و سم ضدعفونی کننده بوده که ph پایین تر از ۶ دارند. بقایای گیاهان مخصوصا از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها درشرایط بخصوص حاصل می شود.

-خاک برگ انواع مختلفی دارد که از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی باهم اختلاف دارند و بستگی به نوع گیاهی دارد که از برگ آن جهت تهیه خاک برگ استفاده میشود. خاک برگ معمولی که از تجزیه برگها مختلف گیاهان حاصل میشود و برای اینکار در فصل پاییز که برگ درختان میریزد آنها را جمع آوری کرده و در گودالی به عمق های مختلف ریخته و بعداز مدتی در اثر تخمیر پوسیده شده و به خاک برگ تبدیل میشود. برای اینکه تخمیر سریعتر انجام پذیر روی آنها را با خاک پوشانده و هر چند روز یکبار خاک را آبیاری میکنند و به هم میزنند و بعد از چندین ماه تا یکسال این برگ ها پوسیده میشوند. سپس آنها را سرند کرده و بصورت خاک نرم قهوه ای در می آید و باسایر خاکها مخلوط می کنند و مورد استفاده قرار می گیرد.

-خاک جنگلی: نوعی خاک برگ است که در اثر انباشته شدن برگ ها درپای درختان تجزیه می شود. چون برگهای گوناگون در این خاک هست از نظر تغذیه خاک بسیار غنی میباشد که به جای خاک پیت نیز استفاده می توان کرد.

-خاک جنگلی: خاکی است که از نظر ph بالای ۷ مىباشد. دربیشتر خاک های ایران به دلیل عناصر معدنی و شیمیایی موجود ،ph بالای ۷ است

-خاک معمولی باغچه: شامل خاک رس و مقداری ماسه و کود دامی می باشد.که برای کشت اکثر گیاهان باغچه ای مناسب است. خاک باغچه نیاز دارد که هر ساله با کود های آلی و شیمیایی تقویت شود.

-خاک آهکی: خاکی که دارای آهک caco2 از نظر کلسیم غنی باشد. بیشترخاک های رسی با مقدار آهک بیشتر از ۱۵% خاک های آهکی گفته میشوند. حضور آهک برای تعدادی از گیاهان لازم و ضروری میباشد. دربعضی موارد خاکهایی که کمبود کلسیم دارند را میتوان با خاک های آهکی اصلاح کرد.

-خاک رسی: خاکی ک از نظر رس قوی باشد. این نوع خاک ها از نظر کشاورزی مناسب نمیباشد زیرا به دلیل سنگینی این نوع خاک،گیاهان به خوبی نمیتوانند در این خاک ریشه زایی کنند و جهت اصلاح این نوع خاک از موادی مانند: کود دامی، پرلیت یا ماسه ،خاک برگ ،کمپوست استفاده می شود.

-خاک شنی یا ماسه ای: خاک هایی هستند که از نظر بافت دارای مقدار زیادی شن و ماسه هستند. نفوذ پذیری این خاکها زیاد است. این نوع خاک از نظر مواد تغذیه ای فقیر میباشد و برای اصلاح این نو خاک از خاک رس ،کود آلی، و خاک برگ می توان استفاده کرد.

-خاک هوموسی: شبیه به خاک جنگلی هست. که در اثر تجزیه کامل آثار و بقایای گیاهان مختلف مانده درسطح جنگل یا در زیر خاک تولید می شود. این خاک بسیار حایز اهمیت بوده و منبع بسیار غنی میباشد که جهت کشت بسیاری از گیاهان مناسب است.

-خاک پیت یا تورب: این خاک از تجزیه خزه ها و گیاهان باتلاقی و درشرایط صنعتی از تجزیه بقایای گیاهان بدست می آید. این خاک بیشتر بخاطر خواص فیزیکی مورده استفاده قرار مىگیره. پیت معمولا در گلدان مخلوط با ماسه ،خاک برگ و کمپوست استفاده میشه.

-خاک کاشت بذر: خاک کاشت بذر باید سبک و ضد عفونی شده باشد بستر کاشت بذر می تواند کوکوپیت یا پیت ماس یا ترکیبی از این دو به نسبت مساوی باشد .

-خاک کمپوست: از بقایای مختلف گیاهان(نه فقط برگ) بدست می آید. کمپوست انواع دارد ک از منابع گوناگون بدست می آید. مانند: زباله شهری، کمپوست های حیوانی، کمپوست های گیاهی و…

-پرلیت: نوعی ماده معدنی سفید رنگ که دارای قابلیت جذب بسیار زیاد آب میباشد و نوعی ماده کمکی برای خاک است. اگر با خاک مخلوط شود برای قلمه زدن بسیار مناسب است.

-خاک گلهای آپارتمانی: شامل خاک برگ، خاک چای، خاک سبوس، ماسه، پرلیت، پیت ماس ، کودهای آلی و معدنی و سم ضد عفونی کننده خاک.

پیت ماس: نرم و پودری بوده تخلخل و ظرفیت هوای آن نسبتا کم می باشد. پیت ها ph اسیدی دارند و با اضافه کردن آهک ویا خاک های آهکی میتوان ph مورد نظر بدست آورد.

– خاک فقیر: بیشتر به خاک های شنی و سبک گفته میشود که از نظر مواد غذایی فقیر میباشد. جهت اصلاح این نوع خاک از کود آلی و معدنی استفاده میشه.

– خاک لوم: مخلوجی از خاک رس،خاک ماسه ای ، خاک برگ و مواد آلی است. خاکی ک از طغیان آب درکنار رودخانه ها باقی می ماند را خاک لوم میگن که از نظر مواد غذایی بسیار غنی بوده و جزو بهترین خاک های کشاورزی بشمار میرود و جهت کشت اغلب گیاهان بسیار مناسب می باشد.

طاعتی زاده
فروردین ۶, ۱۳۹۹